Colectivos denuncian barreras arquitectónicas en Tavernes

http://www.lasprovincias.es/safor/201505/02/colectivos-denuncian-barreras-arquitectonicas-20150502002226-v.html

Las asociaciones critican obras del municipio y reclaman una ordenanza de accesibilidad universal que afecte al urbanismo, las viviendas y la cultura

Podeu vore i escoltar la presentació que Valldigna Accessible va realitzar a la jornada “La ciutat que volem” el passat 22/Abril/2015


 

PROPOSTES DE VALLDIGNA ACCESSIBLE I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “LA VALLDIGNA” ALS PARTITS POLÍTICS DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES DE MAIG DEL 2015

Fa bastants anys que les societats modernes treballen per a desenvolupar polítiques d’accessibilitat universal, adequant edificis, entorn i transports a fi que totes les persones que es veuen discriminades per la seua diversitat funcional puguen gaudir d’ells. No obstant esta conscienciació i les normatives creades, continuem observant que s’inauguren edificis i obres que presenten barreres arquitectòniques que configuren espais que no són per a tots els ciutadans. Per tot això, des de “Valldigna Accessible” i l’associació de veïns “La Valldigna”, EXIGIM:

  • L’estricte compliment, de la Llei d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal i de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a fi que cada nova obra o llicència que es concedisca, tant a la via pública, en edificis i locals, com al transport públic, complisca els requisits d’accessibilitat universal i que es deneguen les que no ho complisquen.
  • La gradual adequació d’edificis públics i privats, dels transports públics i del elements comuns de l’entorn públic i que en la pròxima legislatura s’adquirisca el compromís de reduir el percentatge d’espais inaccessibles i discriminatoris, amb l’objectiu d’aconseguir la plena accessibilitat a mitjà termini. Considerem que no hi ha una plena integració en la societat si no es complixen els criteris de l’accessibilitat universal. L’accés al treball, a l’oci, a l’educació, a la cultura, etc., depén en gran mesura de l’accessibilitat.

No demanem caritat ni bona voluntat, reclamem els nostres drets, que vénen reflectits des de la Constitució Espanyola, fins la recent Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. És per això que cansats d’escoltar bones paraules, només donarem suport als programes i polítiques que s’encaminen en esta direcció i rebutjarem aquells que seguisquen els models anteriors, els quals en la pràctica segreguen, discriminen les persones amb diversitat funcional i malbaraten els diners amb obres il·legals que han de refer una vegada finalitzades, per adequar-les a la normativa actual. És hora ja de reclamar i d’afrontar un canvi en les polítiques socials que aposten pel respecte als drets, per la no discriminació i per la igualtat d’oportunitats.

Podeu accedir al document sencer amb les propostes i les imatges al següent link. (Document PDF, 2.6Mb)

I podeu vore la seua presentació a continuació:

PROPOSTES EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT

1. Ordenança d’Accessibilitat Universal. Elaborar una ordenança sobre qüestions relacionades amb l’accessibilitat a la vivenda, urbanisme, transport, cultura, oci i accés a la informació.

2. Consulta a les associacions locals. Comptar amb les associacions locals a fi d’acabar amb actuacions com les que s’il·lustren en este document. Considerem que el fet d’entregar projectes suposadament accessibles i que no ho siguen al 100% és un balafiament de diners públics.

3. Connexió Passeig Colom-Marjaletes-Sequers. La connexió del final del Passeig Colom amb el carrer Marjaletes no és accessible i ja ho vam informar en el seu moment. És un itinerari que permetria connectar fàcilment el Passeig Colom amb el carrer Marjaletes i els Sequers, i facilitaria així l’accés fins a l’Institut.

4. Certificació d’un Sistema de Gestió segons la norma UNE 170001-1:2007, d’Accessibilitat Universal. Caldria iniciar-lo per a incloure els edificis públics i els itineraris accessibles, tant del casc urbà, com de la platja, així com els punts de platja accessible.

5. Passeig del País Valencià. Incomplix la normativa d’accessibilitat des de la seua inauguració. Encara estem esperant que se solucionen els accessos, suposadament “accessibles”, dels passos de vianants.

6. Plaça Joan Carles I dels Sequers. Hi ha un problema d’accessibilitat especialment greu, considerant que hi ha rampa d’accés des de la carretera a la vorera, que dóna falsa sensació d’accessibilitat a la Plaça, entrant pel carrer del Monestir de la Valldigna, i que ja ha ocasionat caigudes per part d’usuaris amb mobilitat reduïda. La solució del maseter es considera provisional. Caldria fer una rampa d’accés.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=522

7. Quiosquet de la Replaceta del Tio Julio, en el carrer Calvari. L’accés al quiosquet, recentment rehabilitat per l’Ajuntament, no complix la normativa d’accessibilitat atés que té un escaló que impedix l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1101

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1131

8. Itinerari la Dula – Acadèmia Almi. En concret, els encreuaments del carrer Pintor Sorolla, amb els del Calvari i Sant Lluís, per la vorera de números imparells. Cal fer-lo accessible perquè hi ha estudiants a l’acadèmia Almi que accedixen amb cadira de rodes elèctrica i no tenen més remei que anar pel carrer, de forma totalment insegura. Des de Valldigna Accessible considerem urgent actuar sobre estos encreuaments.

9. Encreuaments carrers La Barca, Mitja Galta, La Mar. Són considerats des de fa anys, un punt clau i estratègic quant a seguretat i accessibilitat. Es facilitaria també l’accés a l’Escoleta Víctor Calatayud, on també caldria actuar, atés que hi ha voreres preparades per fer passos de vianants elevats, bé rematant-los o convertint el carrer en plataforma única.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1110

10. Pas de vianants de l’Avinguda de Germanies, a l’altura de la parada d’autobús que hi ha en Viajes Simeon. És un punt molt utilitzat per les persones amb mobilitat reduïda que venen de la part alta del poble, que necessiten per a creuar, ja que pel carrer Major es pot creuar. Altres punts molt interessants son els encreuaments del carrer València, a l’altura de Bankia, i el carrer Alfàndech a l’altura de Mapfre.

11. Carrers Divina Aurora, Sant Josep i Sant Pere, voltants del solar de Federico Giner. Hi ha una sèrie de postes “provisionals”, que ja porten molts anys. Moltes persones ens han demanat que es lleven, ja que suposen un gran impediment per a poder circular pel carrer de manera segura, a més de dificultar l’accés al Col·legi San José i a l’església.

12. Estació de RENFE de Tavernes. Fer-la accessible de forma segura.

13. Itinerari Platja Sud-Nord. Fer un itinerari accessible que permeta anar des del punt de platja accessible de la zona de PaDur fins al punt de platja accessible ubicat a la zona de la Platja de la Goleta. Resulta impossible anar des del final de l’Avinguda de la Marina fins al “Lago Azul”. Hi ha molts encreuaments que no són accessibles. A més, el pas pel primer Canal, és especialment perillós.

14. Institut d’Educació Secundària “La Valldigna”: Posar a la porta principal i a la porta secundaria d’accés a l’institut una rampa on està el pas de vianants que no té cap rampa d’accés, o fer el pas de vianants elevat, al costat de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, incrementant la seguretat per part de tots els usuaris i l’accessibilitat. Sol·licitud ja presentada per registre d’entrada 14.837, de 31/10/2011.

15. Piscina Municipal Coberta: Hem tingut l’ocasió de visitar la Piscina Municipal coberta de Tavernes i ens consten algunes mancances sobre accessibilitat que cal corregir abans que es reba l’obra definitivament i s’òbriga al públic:

a)      Hi ha un espai dedicat a gimnàs, que està acabat en desnivell, per tant, s’hauria de refer a nivell amb el sòl, i les portes, fer que arribaren a terra.

b)      L’accés a la coberta té un escaló que hauria de ser una rampa. Per altra banda, cal revisar les condicions d’accessibilitat de la porta d’accés a la coberta.

c)       Les pistes de pàdel de les instal·lacions municipals són inaccessibles, tot i que el reglament de pàdel (http://www.sobrepadel.com/reglamento-i-la-pista/), a l’apartat d’accessos, indica clarament que “Las instalaciones de uso público han de cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida”. Evidentment, l’escaló d’accés és una barrera arquitectònica que caldrà resoldre en cadascuna de les pistes.

d)      Les instal·lacions de “sauna” i “bany turc” són mòduls no accessibles. No s’entén com tractant-se d’una instal·lació d’ús públic, té equipaments interiors que no complixen la normativa d’accessibilitat, i per tant impedixen accedir a una part dels ciutadans.

e)      Els equipaments dels banys adaptats no els poguérem vore perquè estan pendents de posar-se. Quedem oberts a col·laborar amb l’Ajuntament a fi que les instal·lacions resulten utilitzables per a tots els ciutadans i ciutadanes de Tavernes.

 

L’Accessibilitat Universal sols serà possible si es comprén una idea molt senzilla:

UN OBJECTE ÉS ACCESSIBLE REALMENT, NO PER COMPLIR UNA NORMATIVA CONCRETA, SINÓ QUAN L’USUARI ES CAPAÇ PER ELL MATEIX DE FER ÚS D’ESTE SENSE AJUDA D’UNA TERCERA PERSONA”.

Per una accessibilitat i per tant un disseny universal, s’ha de poder retocar el model, tantes vegades com faça falta fins que l’anterior afirmació siga una realitat.

 

Altres textos que considerem rellevants:

– Moció que van presentar tots els grups polítics amb representació en este Ajuntament sobre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, aprovada per unanimitat el 4/desembre/2006. [Document en .PDF]

https://www.youtube.com/watch?v=7f-iU_Kv7Bc

https://www.youtube.com/watch?v=NYaZgfmBx8I

– Proposició de tots els grups municipals relativa a les propostes formulades per l’associació Valldigna Accessible i l’associació de Veïns en matèria urbanística, aprovada per unanimitat el 4/juny/2012. [Document en .PDF] http://www.valldignaaccessible.org/?p=991

– Propuestas programáticas municipalistas del “Foro de Vida Independiente y Divertad” – 2015 (http://www.forovidaindependiente.org/node/498) [Documento en .PDF]

 

 

El relator de la ONU, codo a codo con SOLCOM

Ayer tuvo lugar en Ginebra la comparecencia de España, ante el Comité de derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, órgano encargado de evaluar la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, vigente en España desde el año 2008.

Mónica Sumay y María Galindo junto al relator especial de la ONU para España, Xavier Torres.

SOLCOM y Mental Disability Advocacy Center (otra entidad independiente húngara) presentaron conjuntamente un informe alternativo al oficial del gobierno y al del CERMI, con el objetivo de hacer oír nuestras voces. Dicho informe fue tenido en cuenta y el relator especial para abordar la situación en España quiso escuchar los argumentos de SOLCOM, representada por Mónica Sumay y María Galindo. Ambas dejaron muestras de las continuas violaciones de derechos humanos fundamentales que cometen con impunidad las administraciones autonómicas y estatal, fomentando la segregación escolar, la falta de promoción de la autonomía personal, los malos tratos en residencias, trabajo o accesibilidad universal, entre otros temas.
El relator dio una tajante respuesta al informe previo que presentó la secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano, que defendió los “grandes avances” logrados en España. Xavier Torres afirmó que el gobierno español “debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas y dar más información acerca de la situación en la que vive este colectivo”.

SOLCOM brilla en Ginebra.

SOLCOM, entidad creada para la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) en España, manifiesta su satisfacción por lo ocurrido ayer en Ginebra, tras muchos años de lucha frente a las administraciones públicas españolas, con escasas o nulas respuestas por su parte.

Madrid, 22 de septiembre de 2011

Contactos:
Mónica Sumay 669439114
María Galindo 677626631
Asociación SOLCOM – Apartado de Correos nº 6247 – 28080 Madrid. Telfs.: 691 441 530 / 670 720 007
www.asociacionsolcom.org
solcom@asociacionsolcom.org

‘Anizeto Calzeta’ de Guillermo Fesser

Recentment s’ha publicat “Anizeto Calzeta. El misterioso caso de los fantasmas solitarios”, un llibre de Guillermo Fesser (periodista de Gomaespuma) destinat al públic infantil (+7 anys).

anizeto-calzeta-portada.jpg
Un dels personatges més importants és “Ruedas” (Candela), ajudant d’Anizeto Calzeta , el detectiu més barat del món. La inclusió de “Ruedas” en el llibre es basa en la necessitat normalitzar la presència en la nostra societat d’individus diferents. Tasca que resulta d’especial transcendència en el món de la infància. La presència de Ruedas en el món dels xiquets ha possibilitat també, per primera vegada, mencionar la cadira com un fet positiu. Lluny de suposar-li una trava a la nostra protagonista, Ruedas troba en ella a una aliada per a realitzar algunes tasques més ràpidament que la resta dels seus amics.

logo-ruedas-ok.jpg

El llibre està plantejat per a incentivar la participació del lector a través de jocs i endevinalles que tenen la seua continuació en la pàgina web del Club de Detectius d’Anizeto Calzeta (Entra en www.loqueocurre.com  i puja el volum del teu ordinador).

Anizeto Calzeta. El misterioso caso de los fantasmas solitarios” està publicat per Alfaguara, i va ser presentat el passat 5 de juny el la Fira del Llibre de Madrid.

Fitxa tècnica
Títol:
Anizeto Calzeta. El misterioso caso de los fantasmas solitarios
Autor: Guillermo Fesser 
Pàgines: 336
Publicació: Madrid: Alfaguara, 2011
Gènere: Novel•la
Edat: + 7 anys – Molt recomanable a per a tots
Preu: 16,95 €
ISBN / ISSN: 978-84-204-0641-1
EAN: 978842040641

Propostes concretes per a Tavernes de la Valldigna en matèria d’accessibilitat

1. Elaborar una ordenança d’Accessibilitat Universal que tracte qüestions relacionades amb la vivenda, urbanisme, transport, cultura, oci i accés a la informació.

2. Executar el Pla d’Accessibilitat, adaptant-se a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. D’obligatori compliment des del 12 de setembre de 2010, i que indica, com s’han d’executar els passos peatonals d’ara endavant, tant als carrers on l’amplada permet l’execució d’una rampa perpendicular a la línea de façana (figura 1), com als carrers estrets de la part alta de Tavernes on el que s’ha de fer es baixar la vorera sencera fins el nivell de la calçada con es veu a la figura 2.

 figura1.jpg

Figura 1: Pas peatonal d’una i tres pendents.

figura2.jpg

Figura 2: Pas peatonal amb rebaixament horitzontal.

3. Dotar els punts de platja accessible de les necessitats següents:

– Una grua per a facilitar i assegurar la transferència dels usuaris de pròpia cadira, a l’amfíbia amb la qual prenen el bany.

– Al procés de contractació del personal encarregat d’oferir el servei de bany accessible, s’ha de certificar que tenen coneixements bàsics per tal d’ajudar a les persones usuàries d’aquest servei.

– El període del bany adaptat ha de començar en juny fins a setembre inclòs. S’ha d’incloure un horari per la vesprada durant els mesos de més afluència de juliol i agost. Una proposta d’horaris raonable pot ser la següent: 

     * Juny i setembre: Temporada baixa, només hi hauria un sol punt de platja, en funcionament de 10:30h fins les 13:30h del matí.
     * Juliol i agost: Temporada alta, amb els dos punts en funcionament, tant de matí de 10:30h fins les 13:30h, com de vesprada de 16:30h fins les 18:30h.

– Dotar d’un itinerari accessible, que permeta acudir a aquestos llocs sense trobar cap mena d’obstacle.

4. Iniciar la certificació d’un Sistema de Gestió segons la norma UNE 170001-1:2007, d’Accessibilitat Universal, incloent els edificis públics, i els itineraris accessibles tant del casc urbà, com de la platja de Tavernes, i els punts de platja accessible.

5. Fer accessible l’estació de RENFE de Tavernes d’una forma segura.

6. Dotar d’una línea de transport públic adaptat, que enllace la nostra població amb la platja, i l’estació.

7. Elaborar un procés estàndard de revisió. Per una banda dels plànols per evitar errades abans de començar les obres, i per altra banda també previ a la recepció de les obres, per evitar errades d’interpretació dels plànols per part de les empreses subcontractades per fer les obres, sempre des del punt de vista de l’accessibilitat i seguretat per al ciutadà.

8. Fomentar l’esport adaptat, per tal de potenciar la integració social de les persones amb diversitat funcional. Es una eina que aporta grans dosis de diversió i importants beneficis físics i psicològics.

9. S’ha de contar amb el punt de vista de les associacions locals, per tal d’acabar, per exemple, amb actuacions con les de les imatges de la figura 3 . Des de Valldigna Accessible considerem que el fet d’entregar projectes suposadament accessibles i que no ho siguen al 100% es un balafiament de diners públics.

figura3.jpg 

Figura 3: Diferents problemes d’accessibilitat que Valldigna Accessible ha advertit a l’Ajuntament, i que encara estan pendents de resoldre.

L’Accessibilitat Universal sols serà possible si es compren una idea molt senzilla;

Un objecte es accessible realment, no per complir una normativa concreta, sinó quan l’usuari es capaç per ell mateix de fer us d’aquest sense ajuda d’una tercera persona”.

Per una accessibilitat i per tant un disseny universal, s’ha de poder retocar el model, tantes vegades com faça falta fins que l’anterior afirmació siga una realitat.

Document en PDF: ”Propostes_Valldigna-Accessible_web.pdf