PROPOSTES DE VALLDIGNA ACCESSIBLE I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “LA VALLDIGNA” ALS PARTITS POLÍTICS DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES DE MAIG DEL 2015

Fa bastants anys que les societats modernes treballen per a desenvolupar polítiques d’accessibilitat universal, adequant edificis, entorn i transports a fi que totes les persones que es veuen discriminades per la seua diversitat funcional puguen gaudir d’ells. No obstant esta conscienciació i les normatives creades, continuem observant que s’inauguren edificis i obres que presenten barreres arquitectòniques que configuren espais que no són per a tots els ciutadans. Per tot això, des de “Valldigna Accessible” i l’associació de veïns “La Valldigna”, EXIGIM:

  • L’estricte compliment, de la Llei d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal i de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a fi que cada nova obra o llicència que es concedisca, tant a la via pública, en edificis i locals, com al transport públic, complisca els requisits d’accessibilitat universal i que es deneguen les que no ho complisquen.
  • La gradual adequació d’edificis públics i privats, dels transports públics i del elements comuns de l’entorn públic i que en la pròxima legislatura s’adquirisca el compromís de reduir el percentatge d’espais inaccessibles i discriminatoris, amb l’objectiu d’aconseguir la plena accessibilitat a mitjà termini. Considerem que no hi ha una plena integració en la societat si no es complixen els criteris de l’accessibilitat universal. L’accés al treball, a l’oci, a l’educació, a la cultura, etc., depén en gran mesura de l’accessibilitat.

No demanem caritat ni bona voluntat, reclamem els nostres drets, que vénen reflectits des de la Constitució Espanyola, fins la recent Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. És per això que cansats d’escoltar bones paraules, només donarem suport als programes i polítiques que s’encaminen en esta direcció i rebutjarem aquells que seguisquen els models anteriors, els quals en la pràctica segreguen, discriminen les persones amb diversitat funcional i malbaraten els diners amb obres il·legals que han de refer una vegada finalitzades, per adequar-les a la normativa actual. És hora ja de reclamar i d’afrontar un canvi en les polítiques socials que aposten pel respecte als drets, per la no discriminació i per la igualtat d’oportunitats.

Podeu accedir al document sencer amb les propostes i les imatges al següent link. (Document PDF, 2.6Mb)

I podeu vore la seua presentació a continuació:

PROPOSTES EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT

1. Ordenança d’Accessibilitat Universal. Elaborar una ordenança sobre qüestions relacionades amb l’accessibilitat a la vivenda, urbanisme, transport, cultura, oci i accés a la informació.

2. Consulta a les associacions locals. Comptar amb les associacions locals a fi d’acabar amb actuacions com les que s’il·lustren en este document. Considerem que el fet d’entregar projectes suposadament accessibles i que no ho siguen al 100% és un balafiament de diners públics.

3. Connexió Passeig Colom-Marjaletes-Sequers. La connexió del final del Passeig Colom amb el carrer Marjaletes no és accessible i ja ho vam informar en el seu moment. És un itinerari que permetria connectar fàcilment el Passeig Colom amb el carrer Marjaletes i els Sequers, i facilitaria així l’accés fins a l’Institut.

4. Certificació d’un Sistema de Gestió segons la norma UNE 170001-1:2007, d’Accessibilitat Universal. Caldria iniciar-lo per a incloure els edificis públics i els itineraris accessibles, tant del casc urbà, com de la platja, així com els punts de platja accessible.

5. Passeig del País Valencià. Incomplix la normativa d’accessibilitat des de la seua inauguració. Encara estem esperant que se solucionen els accessos, suposadament “accessibles”, dels passos de vianants.

6. Plaça Joan Carles I dels Sequers. Hi ha un problema d’accessibilitat especialment greu, considerant que hi ha rampa d’accés des de la carretera a la vorera, que dóna falsa sensació d’accessibilitat a la Plaça, entrant pel carrer del Monestir de la Valldigna, i que ja ha ocasionat caigudes per part d’usuaris amb mobilitat reduïda. La solució del maseter es considera provisional. Caldria fer una rampa d’accés.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=522

7. Quiosquet de la Replaceta del Tio Julio, en el carrer Calvari. L’accés al quiosquet, recentment rehabilitat per l’Ajuntament, no complix la normativa d’accessibilitat atés que té un escaló que impedix l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1101

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1131

8. Itinerari la Dula – Acadèmia Almi. En concret, els encreuaments del carrer Pintor Sorolla, amb els del Calvari i Sant Lluís, per la vorera de números imparells. Cal fer-lo accessible perquè hi ha estudiants a l’acadèmia Almi que accedixen amb cadira de rodes elèctrica i no tenen més remei que anar pel carrer, de forma totalment insegura. Des de Valldigna Accessible considerem urgent actuar sobre estos encreuaments.

9. Encreuaments carrers La Barca, Mitja Galta, La Mar. Són considerats des de fa anys, un punt clau i estratègic quant a seguretat i accessibilitat. Es facilitaria també l’accés a l’Escoleta Víctor Calatayud, on també caldria actuar, atés que hi ha voreres preparades per fer passos de vianants elevats, bé rematant-los o convertint el carrer en plataforma única.

http://www.valldignaaccessible.org/?p=1110

10. Pas de vianants de l’Avinguda de Germanies, a l’altura de la parada d’autobús que hi ha en Viajes Simeon. És un punt molt utilitzat per les persones amb mobilitat reduïda que venen de la part alta del poble, que necessiten per a creuar, ja que pel carrer Major es pot creuar. Altres punts molt interessants son els encreuaments del carrer València, a l’altura de Bankia, i el carrer Alfàndech a l’altura de Mapfre.

11. Carrers Divina Aurora, Sant Josep i Sant Pere, voltants del solar de Federico Giner. Hi ha una sèrie de postes “provisionals”, que ja porten molts anys. Moltes persones ens han demanat que es lleven, ja que suposen un gran impediment per a poder circular pel carrer de manera segura, a més de dificultar l’accés al Col·legi San José i a l’església.

12. Estació de RENFE de Tavernes. Fer-la accessible de forma segura.

13. Itinerari Platja Sud-Nord. Fer un itinerari accessible que permeta anar des del punt de platja accessible de la zona de PaDur fins al punt de platja accessible ubicat a la zona de la Platja de la Goleta. Resulta impossible anar des del final de l’Avinguda de la Marina fins al “Lago Azul”. Hi ha molts encreuaments que no són accessibles. A més, el pas pel primer Canal, és especialment perillós.

14. Institut d’Educació Secundària “La Valldigna”: Posar a la porta principal i a la porta secundaria d’accés a l’institut una rampa on està el pas de vianants que no té cap rampa d’accés, o fer el pas de vianants elevat, al costat de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, incrementant la seguretat per part de tots els usuaris i l’accessibilitat. Sol·licitud ja presentada per registre d’entrada 14.837, de 31/10/2011.

15. Piscina Municipal Coberta: Hem tingut l’ocasió de visitar la Piscina Municipal coberta de Tavernes i ens consten algunes mancances sobre accessibilitat que cal corregir abans que es reba l’obra definitivament i s’òbriga al públic:

a)      Hi ha un espai dedicat a gimnàs, que està acabat en desnivell, per tant, s’hauria de refer a nivell amb el sòl, i les portes, fer que arribaren a terra.

b)      L’accés a la coberta té un escaló que hauria de ser una rampa. Per altra banda, cal revisar les condicions d’accessibilitat de la porta d’accés a la coberta.

c)       Les pistes de pàdel de les instal·lacions municipals són inaccessibles, tot i que el reglament de pàdel (http://www.sobrepadel.com/reglamento-i-la-pista/), a l’apartat d’accessos, indica clarament que “Las instalaciones de uso público han de cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida”. Evidentment, l’escaló d’accés és una barrera arquitectònica que caldrà resoldre en cadascuna de les pistes.

d)      Les instal·lacions de “sauna” i “bany turc” són mòduls no accessibles. No s’entén com tractant-se d’una instal·lació d’ús públic, té equipaments interiors que no complixen la normativa d’accessibilitat, i per tant impedixen accedir a una part dels ciutadans.

e)      Els equipaments dels banys adaptats no els poguérem vore perquè estan pendents de posar-se. Quedem oberts a col·laborar amb l’Ajuntament a fi que les instal·lacions resulten utilitzables per a tots els ciutadans i ciutadanes de Tavernes.

 

L’Accessibilitat Universal sols serà possible si es comprén una idea molt senzilla:

UN OBJECTE ÉS ACCESSIBLE REALMENT, NO PER COMPLIR UNA NORMATIVA CONCRETA, SINÓ QUAN L’USUARI ES CAPAÇ PER ELL MATEIX DE FER ÚS D’ESTE SENSE AJUDA D’UNA TERCERA PERSONA”.

Per una accessibilitat i per tant un disseny universal, s’ha de poder retocar el model, tantes vegades com faça falta fins que l’anterior afirmació siga una realitat.

 

Altres textos que considerem rellevants:

- Moció que van presentar tots els grups polítics amb representació en este Ajuntament sobre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, aprovada per unanimitat el 4/desembre/2006. [Document en .PDF]

https://www.youtube.com/watch?v=7f-iU_Kv7Bc

https://www.youtube.com/watch?v=NYaZgfmBx8I

- Proposició de tots els grups municipals relativa a les propostes formulades per l’associació Valldigna Accessible i l’associació de Veïns en matèria urbanística, aprovada per unanimitat el 4/juny/2012. [Document en .PDF] http://www.valldignaaccessible.org/?p=991

- Propuestas programáticas municipalistas del “Foro de Vida Independiente y Divertad” – 2015 (http://www.forovidaindependiente.org/node/498) [Documento en .PDF]

 

 

Valldigna Accessible demana canviar la ubicació de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduida del parc caní

Recentment s’ha fet una reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Constitució, front al parc caní. Aquesta reserva, té un pendent transversal de 5º, es a dir, del 8.75%, cosa que dificulta enormement i posa en perill el poder realizar la maniobra d’accedir al vehicle de forma autónoma, segura i cómoda per part dels usuaris. (1)

Ubicació actual del gual per a usuaris amb mobilitat reduïda

Reserva d'aparcament situada en una zona amb excessiva pendent

Proposta de nova ubicació del gual per a usuaris amb mobilitat reduïda

Proposta de situació de la reserva d'aparcament en una zona plana

La normativa que parla dels itineraris peatonals (1,2), tant per a nivell adaptat com per a practicable, limita el pendent transversal, que està acceptat com a màxim del 2% en les voreres, per la qual cosa, s’obvia que per damunt d’aquest pendent passa alguna cosa, es a dir, que no es pot circular de forma segura i autónoma amb cadira de rodes. “Es com a caminar en un peu en la vorera i l’altre per l’asfalt carregat amb un sac de 50 quilos o seure en un cadira en les 4 pates desiguals i mantindre l’equilibri” afirma Vicente Valero, velador pel compliment de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb diversitat funcional.

Valldigna Accessible considera necessari, per tal que la reserva d’aparcament puga ser utilitzada amb seguretat, reubicar-la, per exemple, abans d’arribar al creuament del carrer Monestir de la Valldigna amb el de la Constitució, on es podria fer la transferència, des de la cadira de rodes al vehicle, sense cap desnivell i de forma segura, accedint a la vorera per un pas de vianants que està al costat, o a la zona nord del parc caní, al cantó del carrer la Dula.
Valldigna Accessible sempre ha col·laborat amb l’Ajuntament quan se li ha demanat opinió. L’actual ubicació incompleix, no sols la normativa, sinó també qualsevol raonament llògic perquè l’accés al vehicle no es pot realitzar d’una forma còmoda i segura.

Esperem que prompte es facen les modificacions oportunes, així com també que se sol·lucionen les mancances d’accessibilitat detectades a l’accés al quiosquet de la placeta del Tio Julio del carrer Calvari.
___________________

(1) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (Artículo 35.2 y 5) – http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4057
(2) ORDRE de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat,en matèria d’accessibilitat al medi urbà. [2004/X6309]. (Article 3) – http://www.docv.gva.es/datos/2004/06/24/pdf/2004_X6309.pdf

 

VI Marcha por la Visibilidad de las personas con Diversidad Funcional en Valencia


Ante la situación que soporta la ciudadanía, provocada por una política que está desmantelando el Estado del Bienestar despreciando los Derechos Humanos de los más vulnerables, ante tanta manipulación e ilegalidad encubiertas a que nos vemos sometidos diariamente, las personas con diversidad funcional (discapacidad) tenemos que salir a la calle una vez más para dejar claro que no somos marionetas ni números, que somos personas a las que se les están pisoteando sus derechos reconocidos en tratados internacionales: educación, salud y vida independiente.

Somos el Foro de Vida Independiente y Divertad. Lo formamos personas con y sin diversidad funcional, pero eso en el fondo da lo mismo, ya que lo que reclamamos son los derechos fundamentales que son inalienables para cualquier ser humano por nacimiento. No vamos a renunciar a exigir lo que nos corresponde. Nos van en ello la libertad y la dignidad, y eso no se calcula en monedas. Una sociedad que se permite a sí misma abandonar a su suerte a los que más apoyos necesitan es una sociedad corrupta, muerta.

Por todo esto convocamos a toda la sociedad a acudir en masa a la VI Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional (discapacidad). Se le ha declarado la guerra a la ciudadanía y ya sabemos cuáles serán las primeras bajas, siempre ha sido así. Las armas empleadas ahora son más sutiles; son heridas morales y de pensamiento, y la agonía es lenta. Se nos bombardea con el sentimiento de culpa, y de eso las personas con diversidad funcional sabemos mucho; es la táctica que se ha utilizado con nosotros desde hace siglos. Se transmite que nuestras vidas son menos valiosas y, por lo tanto, no importa si las vivimos con dignidad o no, si decidimos cómo vivirlas o no.
Queremos y tenemos que salir a la calle a decir:

• ¡No somos culpables!
• ¡No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ni por encima de nadie!
• ¡Nos han robado y continúan haciéndolo, no sólo el dinero, sino también nuestros derechos!

TODAS LAS PERSONAS QUE CREAN EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN INVITADAS.

Día: 9 de noviembre de 2012
Hora: 12:00h.
Salida: Plaza del Ayuntamiento
Llegada: Plaza de la Virgen
Ciudad: Valencia

Contactos:
Ismael Lloréns 661 774 788
Mamen Nájera 649 445 938
Juan Benages 667 439 282

FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD
DERECHOS HUMANOS ¡YA!
www.forovidaindependiente.org  - www.derechoshumanosya.org
email: admfvidcv@yahoo.es

Valldigna Accessible presenta les aventures d’Anizeto Calzeta, un llibre interactiu de Guillermo Fesser (Gomaespuma)

Diumenge 23 de setembre, a les 18,00 h al Pavelló d’Esports de Tavernes de la Valldigna

Amb la col•laboració de Valldigna Accessible, Guillermo Fesser, del duo Gomaespuma, presentarà a través d’un vídeo, una sèrie de llibres infantils interactius i defensors del valors humans, els quals per mitjà de la tecnologia CLIC2C permeten combinar el paper i internet per a mostrar a través d’un mòbil intel•ligent o d’una tableta, vídeos i altres elements multimèdia.

Fesser, Monigote i Romanyach amb els protagonistes de les aventures d’Anizeto Calzeta i Ruedas.

En el vídeo, Javier Romañach, activista de Drets Humans i impulsor del concepte de “diversitat funcional” enfront del de “discapacitat”, entrevistarà Guillermo Fesser, periodista i membre del duo Gomaespuma, que és el creador de les aventures del detectiu més barat del món, Anizeto Calzeta, i de la seua intrèpida ajudant “Ruedas”. El llibre està il•lustrat per Víctor Monigote, director artístic de la pel•lícula d’animació Mortadelo i Filemon.
Després de la visió d’este vídeo, gaudirem del partit de bàsquet adaptat, a càrrec del C.B. Ràngers de València.

Londres 2012: Unos Juegos Para… Todos

Guillermo Fesser, Periodista, Gomaespuma

 Guillermo Fesser, Periodista, Gomaespuma.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 se ha celebrado con un nivel de espectáculo propio de la ceremonia de inauguración de unos… ¡Juegos Olímpicos! ¿Qué te parece? Los millones de personas que diariamente han de superar grandes retos para conseguir disfrutar de lo que les ofrece a su alrededor la vida, debieron de experimentar frente al televisor un escalofrío semejante al que sacudió a las personas de raza negra cuando Obama tomó posesión de la Casa Blanca. Acostumbrados a ser tratados como ciudadanos de segunda regional por sus semejantes, o incluso en bastantes ocasiones a no ser siquiera merecedores de trato alguno; habituados a sentirse continuadamente ignorados por una sociedad que se empeña en no verles, la explosión de fuegos de artificio que reprodujo el Big Bang en el firmamento londinense debió de sonarles a gloria.

Pero el mensaje no iba dirigido a ellos, que de sobra lo conocen, sino al resto de los mortales. La inversión pirotécnica en el estadio olímpico no consistió en un gesto caritativo del Comité Organizador para con los pobrecitos discapacitados, sino en una llamada de atención al gran público sobre un deporte de alta competición que les puede procurar pingües ingresos. Los Juegos Paralímpicos producen una apasionante exhibición de talento a la que hasta ahora los humanos no le habíamos prestado la mínima atención por puro desconocimiento. Por suponer que este asunto incumbe sólo a un puñado de cojos. Por reducirlo a una cuestión de vendedores de la ONCE merecedora de comentario en reuniones de grupos parroquiales. Materia periodística para el pobre locutor que lleva veinte años haciendo turnos de noche sin vislumbrar indicios de que se le transfiera a una jornada más agradecida. Una actividad, para centrarnos, carente de interés. Hasta que a Londres 2012, de pronto, se le ocurre brindarle al deporte practicado por personas con capacidades diferentes la posibilidad de salir para siempre del armario. Una oportunidad única que no debemos dejar escapar.

Cualquiera que haya tenido alguna vez la oportunidad de ver jugar al Fundosa sabe que, sobre una silla de ruedas, el baloncesto cobra velocidad, como el hockey sobre patines, y sus choques en defensa resultan mucho más espectaculares que los de la liga ACB. Que los aficionados no se acercan al pabellón de los Agustinos por hacerle un favor a un amigo que tiene un hijo impedido en el equipo, sino por pasar una tarde de emoción trepidante confiando en que los de Sevilla no tengan ese día inspiración con los triples. Pero, en un mundo en el que hasta antes de ayer a los que nacían con síndrome de Down no se les mostraba la calle, urge la elaboración de un Manual de Instrucciones, de una explicación clara y concisa de quiénes son esta gente de la DIVERSIDAD para que sepamos apreciarles en su justa medida. Para que podamos relacionarnos con ellos de tú a tú; con la misma normalidad con que los estudiantes con Erasmus se relacionan con individuos que hablan otro idioma.

Ruedas y El Secreto del GPS
Podríamos empezar por corregir la semántica y cambiar el desafortunado discapacitado por DIVERSO FUNCIONAL. Ya que, aunque al final esto del lenguaje dé lo mismo (pues tanto si a una persona la llamamos azafata como si le decimos asistente de vuelo, va a tener que recoger de igual forma en el avión las pringosas bandejas con los restos de Coca Cola vertidos por el niño sobre la lasaña), para empezar a comprender el mundo que nos ocupa, nos puede resultar de gran ayuda. El concepto diversidad funcional, frente a discapacidad, confirma sin necesidad de mayores aclaraciones a quien lo escuche que nadie está menos capacitado que nadie. Que cada uno estamos capacitados de distinta manera. Que todos funcionamos de un modo diverso.

A mí este camino me lo mostró Javier Romañach, un brillante ponente con el que coincidí en una charla sobre Derechos Humanos. (Y ya aprovecho para aclarar que ponente viene del latín, gallina, y consiste en poner los huevos encima de la mesa para que los conceptos queden claros.) Javier entonces iba de activista y yo de moderador. Y en el podio, en mitad del evento, me disparó sin previo aviso: ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Y, como yo le contesté con una pausa, él solo enseguida resolvió el enigma: Pues que tú eres Fesser, periodista y yo, que soy ingeniero informático, soy Romañach, el de la silla de ruedas. Y caí en la cuenta. ¿Por qué describir y juzgar a la gente por aquello que no puede hacer? ¿Quién nos ha inducido equivocadamente a referimos a Javier como el que no puede andar mientras que a nadie se le ocurriría definirme a mí, por ejemplo, como el tipo ese que no puede volar?

Convendría aclarar que ir en silla de ruedas, o tener autismo, es un hecho aleatorio, como el que tiene un tío en Alcalá de Henares, y no determinante. Es hora de afirmar alto y claro que la gente de la diversidad funcional no está enferma. Ni, por tanto, su objetivo en la vida es viajar a Lourdes en busca de una curación milagrosa. Los diversos funcionales son, sencillamente, personas que funcionan de una manera distinta a la que estamos habituados la mayoría. No tienen cura, son así. Igual que los de Atenas no hablan raro, sino otro idioma. Igual que ser gay no es pecado, sino una inclinación sexual que la gente no elige.

Es hora de afirmar alto y claro que los diversos funcionales no reclaman la piedad de sus semejantes, sino el acceso a una VIDA INDEPENDIENTE. Como la del resto de los seres humanos. Que una niña de once años que se desplace hoy en silla de ruedas por la Comunidad de Madrid no está enfadada con el mundo por tener que moverse en silla (que, por cierto, las hay muy chulas), sino porque, cuando una compañera del cole la invite a pasar el fin de semana con sus padres en la sierra, tendrá que decir que no sabedora de que su silla no entrará por la puerta del cuarto de baño y se tendrá que hacer pis encima. Un riesgo que, en la pubertad, resulta una vergüenza inasumible. En el año 2012, el de los Juegos de Londres, en una ciudad como Madrid, España, de cada 10 veces que alguien que vaya en silla quiera hacer pis, 8 se lo tendrá que hacer encima o, con disimulo y arrimado a una farola, en un botellín de Mahou.

Realidad que nos sugiere la necesidad de intentar un nuevo enfoque con esta gente. Una aproximación que sustituya el nada atractivo prisma de la CARIDAD (qué pena, lástima de niña tan joven…) por el impactante de la JUSTICIA (¡baños accesibles para todos ya!). Porque el derecho de un niño a hacer pis, como el de poder asistir al estreno de Brave, entra en el capítulo de la Declaración de Derechos Humanos. De la Convención de Ginebra. Y el gobierno que permita la construcción de un nuevo edificio sin rampa la incumple.

Londres 2012 nos brinda la posibilidad de borrar el estereotipo paternalista que agrupa a este colectivo en el conjunto vacío pobrecillos y se dirige a ellos como si tuvieran encefalograma plano. Porque conviene advertir que algunos diversos, como los monos con cara inocente del Peñón de Gibraltar, te pueden arrancar los dedos de un bocado si aproximas demasiado la mano para acariciarles. Se puede ser parapléjico y soplagaitas. Sordo y mala persona. Ciego y maltratador. Es perfectamente compatible. Pero atención, al igual que ocurre en la orilla de los capacitados, esta variedad no viene siendo el pelaje habitual y, por la misma regla de tres que rige a los otros, se puede ser tetrapléjico y llamarse Stephen Hawkings. Bipolar y Abraham Lincoln. Sordo y Francisco de Goya. El que vende cupones, como el que cava zanjas en una obra, en muchos casos está ahí porque no encuentra otro trabajo, no porque no reúna otras habilidades. Pero la gente no tiene tiempo de pararse a pensarlo.

Para que la puerta que abre Londres por vez primera no vuelva a cerrarse al final de los Juegos, urge pues la elaboración de ese Manual de Instrucciones. Consejos prácticos que han de ser dictaminados desde el mundo de la diversidad porque, el resto, no sabemos por dónde empezar. Por ejemplo: ¿Si te presentan a un tetrapléjico le das la mano? La intuición te indica que no, porque le vas a recordar su desgracia. Cualquier tetrapléjico te respondería que sí, porque aunque él no pueda tenderte la suya, espera que seas una persona educada y tú le cojas la mano y se la aprietes. Para hacerle sentir que es un expedicionario más en esta aventura de la vida y no un bulto, una mochila que los demás tenemos que cargar con resignación a la espalda. ¿Cuándo ves a un ciego en un paso de cebra le ayudas a cruzar la calle? Pues solo si él quiere. Lo primero es presentarte y preguntarle si necesita ayuda. A nadie le gusta que le cojan del brazo sin avisar y, mucho menos, que le pongan en una acera que él no controla, mirando a Alcobendas, cuando en realidad quería coger el autobús a Cibeles. ¿Si en tu portal hay una pareja de sordos hablando con lenguaje de signos te sitúas a hablar por el móvil justo detrás de ellos? Pues no es lo más conveniente porque, como no pueden oír nada, les inquieta tener a alguien pegado sin conocer cuáles son sus intenciones. Si te invitan al estreno de la última de Trueba y quieres felicitarle personalmente a la salida ¿a qué ojo le miras? Al que no tiene panavisión y, de este modo, ni te mareas tú, ni mareas al cineasta. Y así hasta el total de las 50 Preguntas más Frecuentes de la Diversidad que necesitan respuesta urgente.

Ojalá se animen a facilitárnoslas quienes en algún momento de sus vidas debieron formularse la pregunta del millón: ¿soy yo el que está mal hecho o es la sociedad en que vivo la que está mal diseñada y me impide funcionar con normalidad? Para que todos aprendamos a mirarles de frente y a los ojos. Sin compasiones. Pero con respeto. Para conseguir una reivindicación de igualdad que va más allá de la discriminación positiva. Porque está muy bien que, de cada 50 empleos, uno se reserve para un trabajador discapacitado; pero más justo sería proporcionarles herramientas para competir en igualdad. Y ya veríamos luego si, de las 50 plazas, obtiene una un minusválido por caridad, o se colocan dieciocho diversos por justicia.

El encomiable compromiso del Comité Organizador de Londres 2012 va mucho más allá de una mera ceremonia de inauguración. Los derechos televisivos concedidos a Channel Four llevan implícita la obligatoriedad de retransmitir los Juegos Paralímpicos en horas de máxima audiencia y de otorgarles a sus participantes el tratamiento de deportistas de primer nivel. Es pronto para analizar impactos pero, con un poco de suerte, igual a esta competición le ocurre lo mismo que al fútbol europeo en Estados Unidos; que desde que lo empezaron a poner en televisión porque ESPN y FOX encontraron la fórmula de insertar publicidad sin tener que esperar 45 minutos al descanso, el crecimiento exponencial de seguidores es imparable. Y lleva camino de comerse las audiencias del fútbol americano y del beisbol en diez años.

Y, de todas maneras, si en el peor de los escenarios nada de lo vaticinado se cumpliese, por lo menos con la disculpa de la celebración de los Juegos, el 25% del metro de Londres se ha quedado libre de escaleras. Algo que celebrarán con gran regocijo las madres y padres jovencitos del Sanchinarro de allí porque, durante una media de tres años, tendrán que empujar a sus bebés por la ciudad del Támesis en carritos.

 

Publicado en http://www.huffingtonpost.es/guillermo-fesser/londres-2012-unos-juegos-_b_1849376.html