Esquerra Unida proposa subsanar diverses barreres arquitectóniques en espais públics de Tavernes

Karina Vercher ha anunciat que Esquerra Unida proposarà la creació d’una comissió d’enllaç entre la regidoria d’Urbanisme i les associacions interessades per a analitzar, a priori, totes les obres de millora de vies públiques des del punt de vista de l’accessibilitat i així evitar el sobrecost que suposa reformar obres acabades d’executar.
 
Esquerra Unida proposa que se subsanen les deficiències d’accessibilitat que presenten diversos espais públics del municipi i també algunes obres de repavimentació financiades amb el Fons Estatal d’Inversió Local, en les quals l’Ajuntament de Tavernes ha descuidat eliminar les barreres arquitectòniques o, com a mínim, senyalitzar-les. Així doncs, en diferents espais públics del casc urbà i de la platja de Tavernes es poden observar, entre altres, itineraris sense continuïtat, desnivells entre les voreres i la calçada (que deurien quedar enrasats) o falta de rampes.

foto-feil.JPE

Foto: MPTA_Fons Inversio Local

Per la candidata d’Esquerra Unida, Karina Vercher, és necessari dissenyar els espais públics accessibles per tothom des d’un primer moment, tal i com exigeix la llei, i per aquest motiu, cal escoltar i recollir les propostes dels col•lectius i associacions implicades en esta tasca. Segons ha expressat Vercher, “el fet d’escometre les obres sense tenir present les observacions fetes per estos col•lectius i la falta de control durant l’execució fa que, en Tavernes, s’estiguen fent i refent continuament obres a les mateixes zones, i això suposa una despesa addicional per a tots els veïns del poble i, al mateix temps, impedeix utilitzar els recursos dels que disposem per a fer accessibles altres espais públics”.

Concretament, la candidata d’Esquerra Unida Karina Vercher, ha demanat a l’Ajuntament de Tavernes que escolte les queixes dels veïns i associacions interessades i que actue urgentment en una sèrie de punts, com ara l’accés a la Plaça Rey Juan Carlos I des del Carrer Monestir de la Valldigna, a causa de l’existència d’un escaló on hauria d’haver una rampa. Aiximateix, la formació d’esquerres i ecologista ha recordat a l’Ajuntament que està a temps d’evitar que es tornen a produir les queixes sobre el punt accessible a la Platja de Tavernes, la qual cosa perjudica, a més, la imatge turística del municipi.

Finalment, Karina Vercher ha anunciat que Esquerra Unida proposarà, en un escrit que remetrà a la regidoria d’Urbanisme, la creació d’una comissió d’enllaç entre aquesta regidoria i les associacions interessades per a analitzar totes les obres de millora de vies públiques des del punt de vista de l’accessibilitat i així evitar el sobrecost que suposa reformar obres acabades d’executar.

Tavernes, 2 de febrer 2011

Publicat en:

http://eupvtavernes.blogspot.com/2011/02/esquerra-unida-proposa-subsanar.html

http://www.laveu.es/noticies/politica/2379-esquerra-unida-proposa-subsanar-diverses-barreres-arquitectoniques-de-tavernes.html

Numerosos ayuntamientos vulneran la legislación vigente sobre accesibilidad

Así ocurre en muchas de las obras que se están ejecutando por toda España, según denuncia el Foro de Vida Independiente

El pasado diciembre el Foro de Vida Independiente, tras el anuncio del plan de 8.000 millones de euros destinado a obra pública de los ayuntamientos se dirigió a todos ellos pidiendo que, entre los proyectos a desarrollar, se contemplaran los de eliminación de barreras arquitectónicas y que en los demás se prestara especial atención al cumplimiento de la normativa de accesibilidad, al objeto de que no se emprendieran obras que crearan nuevas barreras. Sin embargo, la reacción a la propuesta no puede ser más desalentadora.
Como claro ejemplo de ello, se hace mención de las obras realizadas en el espacio de accesibilidad  peatonal del barrio del Ensanche de Alcoi, en la que la reposición de aceras se ha efectuado sin respetar la banda libre peatonal de ancho mínimo y pendiente transversal, de tal modo que ni los vados peatonales  ni los de entrada de vehículos, respetan la banda contemplada en la orden de 9 de junio de 2004, ajustándose a la normativa de accesibilidad de 1996 ya derogada, lo que evidencia un total desconocimiento de la normativa y de la buena técnica profesional.
Por ello, el Foro de Vida Independiente hace un llamamiento a las personas con movilidad reducida para que controlen la ejecución material de las obras y comprueben si se adecúan a las especificaciones técnicas de diseño de vados accesibles recogidas en el libro “Manual de Vados y pasos peatonales”, promovido por la fundación ONCE y publicado en el año 2000, en el que se demuestra que técnicamente es sencillo.
El FVI exige a las autoridades autonómicas responsables que garantice el cumplimiento de las normativas de accesibilidad y extremen los controles sobre las obras financiadas con fondos públicos, y al Ministerio de Administraciones Públicas, que no costee ninguna obra con cargo a este plan, que no cumpla la legalidad vigente en materia de accesibilidad,  por entender que se trata de una mera cuestión de derechos humanos de las personas con movilidad reducida, contemplada en la Convención Internacional de las personas con discapacidad de obligado cumplimiento.

PD: Se puede descargar desde aqui el escrito dirigido a D. Manuel Chaves, Ministro de Política Territorial.

FORO DE VIDA INDEPENDIENTE
DERECHOS HUMANOS ¡YA!
16 de julio de 2009
“NADA SOBRE NOSOTROS SIN  NOSOTROS”
webs: www.forovidaindependiente.org
www.derechoshumanosya.org
email: foro.vida.independiente@gmail.com

Obres realment accessibles

Gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local, la majoria de poblacions del nostre entorn estan duent a terme diverses obres amb la finalitat de reformar molts carrers que necessitaven ser condicionats des de feia temps, per a la seguretat i comfortabilitat dels vianants.
La normativa vigent en aspectes d’accessibilitat, està aconseguint que aquestes reformes servisquen també per a que qualsevol persona que tinga alguna diversitat funcional (gent major, persones amb deficiències visuals, amb mobilitat reduïda de forma temporal o permanent), puga desplaçar-se pels nostres carrers normalment, com ho fa la resta de la població que no té impediments. És una actuació que millorarà la qualitat de vida de tota la població, ja que tots som potencials beneficiaris de les millores en qüestió d’accessibilitat, si tenim la sort d’arribar a certa edat on la nostra mobilitat es veu certament reduïda. Per tot això, volem agrair la col•laboració dels veïns que actualment estan sofrint les molèsties ocasionades per les obres i que respecten tots els passos de vianants adequats per al pas de gent amb diversitat funcional.
Desde la nostra associació ens em adonat que certes formes d’adequar les voreres per a eliminar les barreres arquitectòniques no són vàlides. Un exemple es pot vore al nucli de les nostres poblacions, on per qüestions d’estètica s’estan emprant materials que dificulten el desplaçament de les persones en cadira de rodes o les que fan us de bastons. Els adoquins solen donar problemes si no estan correctament instal•lats per a conformar un ferm suau i comfortable. També podem observar com en aquestes zones de les nostres poblacions es sol fer un xicotet escaló amb un doble angle que impideix de fet que es puga accedir de forma segura a la vorera i és un element que provoca caigudes i que ha sigut eliminat una vegada instal•lat en molts punts de la població per facilitar l’accés segur a la vorera. És per tot açò que hem d’aclarir que no s’han de fer prevaldre criteris estètics per davant dels accessibles. Cal tenir en compte que un pas de vianants accessible és aquell on hi ha continuïtat entre la vorera i la calçada, a través de la rampa, i aquesta es realitza sense cap tipus de ressalt, sense cap mena d’obstacle en el mateix, a més a més, és important que el pendent siga suau i continu.
El projectes s’han d’ajustar a la normativa d’accessibilitat per llei, però el més important és que les empreses adjudicatàries de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques s’asseguren que els remats siguen realment accessibles consultant de forma exhaustiva qualsevol dubte a l’hora de rematar les obres amb els arquitectes de cada població que són els responsables junt amb els ajuntaments de totes les obres que s’executen a cada municipi.
Es interessant també diferenciar entre voreres accessibles, les que deixen 1,5 metres de banda lliure per als vianants i practicables, que tenen 1,2 metres lliures d’obstacles, sense que el mobiliari urbà invadisca aquest espai. En alguns cascs antics és complicat poder fer voreres accessibles o practicables, per tant, fer una plataforma única pot resultar-ne una solució vàlida.
Finalment, és important donar continuïtat als itineraris ja accessibles, i totes aquelles obres de rehabilitació han de tenir en compte la millora de l’accessibilitat i la seva connexió amb l’entorn urbà immediat.
Francisco Javier Chordá – President de l’Associació “Valldigna Accessible”

Correu electrònic: valldigna.accessible@gmail.com

[Article en .PDF]

Tavernes acelera las obras de las vías deterioradas de la playa

Interviene en la calle Jaume II, Vadell, Garbí y plaza de la Safor.

22.05.09 – CARLOS GIMENO| TAVERNES |SAFOR

La Playa de Tavernes será la destinataria de más de un millón de euros derivado de las obras incluidas en el Plan de Inversión Local. La zona sur de la costa vallera está en obras con la intención de remodelar plazas y aceras antes de la llegada de la época estival.
En la Vall se han recibido 3’1 millones de euros en el denominado Plan Zapatero, de los que más de un tercio se han destinado a las playas valleras.
090522_playa-una-de-las-calles-de-la-playa-de-tavernes_carlosgimeno.jpg

PLAYA. Una de las calles de la playa de Tavernes. CARLOS GIMENO.

Gran parte de este montante, casi 500.000 euros, se están empleando en reurbanizar las calles Jaume II, Vadell, Garbí y la plaza de la Safor. Tras esta actuación, toda la zona tendrá aceras nuevas y pasos adaptados según las normas de accesibilidad.
El alcalde vallero, Manolo Vidal, ha pedido paciencia a los vecinos que sufren las obras «ante unas actuaciones de este tipo siempre se generan molestias. Yo pido comprensión porque en pocas semanas estarán estas obras acabadas y podremos disfrutar de una playa renovada, adaptada a los nuevos tiempos y atractiva».
En esta zona eran habituales las quejas vecinales, especialmente de los comerciantes, que pedían mejoras en una urbanización que ya requería una remodelación.
Unos 600.000 euros se destinarán a la zona norte. La construcción de un parque accesible en la zona del Canal, adaptado a niños con alguna discapacidad y a mayores, se lleva buena parte de esta cantidad. El resto se reparte en la instalación de pistas deportivas en el Canal, mejorar los accesos al arenal y adecuar el bosque mediterráneo que se está llevando a cabo en la Goleta.
La máxima autoridad asegura que con las ayudas venidas de Madrid, la costa presentará unas importantes mejoras «así pues comenzamos un ambicioso proyecto de mejora global de la playa. Queremos que nuestra costa resulte atractiva y demostrar que somos una opción para el turismo y aquellas personas que quieran fijar su segunda residencia en la playa de Tavernes». Vidal ha añadido «tras el plan nacional, con el Plan Confianza de la Generalitat, recibiremos otra importante ayuda que nos permitirá comenzar la primera fase de un gran colector pluvial en toda la costa».

[Artíclulo en .PDF]

Tavernes ingresa el 70% del Plan Zapatero y confía en que las ayudas de Camps estén en 60 días

Almoines adjudica la mejora de las instalaciones deportivas y la peatonalización del centro urbano a dos empresas por 370.000 euros

06.05.09 – CARLES GIMENO | Tavernes

Tavernes de la Valldigna ya ha recibido el 70% de la financiación del Plan Zapatero, destinado a reactivar las economías locales. El alcalde, Manolo Vidal, informó en el plenario extraordinario que la mayor parte de la inversión derivada del Estado se había recibido ya.
La máxima autoridad de la Vall quiso dejar claro cómo estaba funcionando la financiación del Plan Zapatero y cómo se preveía el Plan Camps. “Tavernes ha ingresado el 70% de la inversión prevista en el plan nacional. No debemos dudar de las administraciones y del Gobierno de la nación. Estamos confiados que el 30% restante llegará pronto. Respecto al plan autonómico también debemos confiar que la financiación de las obras que se aprueben llegue a los 60 días, tal y como estipula el ordenamiento de esta iniciativa de la Generalitat” indicó Vidal.
Las aclaraciones las realizó ante las dudas que plantearon los portavoces del PSPV y el Bloc respecto a la financiación que se marcaba en el Plan Camps.
Tavernes ha recibido 3’1 millones de euros del plan Zapatero y espera otros 3’7 del impulsado por la Generalitat. El plan estatal ha permitido incluir 25 proyectos que deberán estar acabados en el presente año, mientras que en el Plan Camps se incluyen ocho proyectos para los dos próximos años.
En este último plan se engloba la compra de un inmueble para hacer una escuela infantil y adquirir el histórico Molí del Pla. A través del fondo estatal se han mantenido 140 puestos de trabajo y se han generado 19 nuevos empleos a vecinos que estaban en el paro.
En el pleno vallero se habló de las campanadas que están sonando respecto a la posibilidad, aún por confirmar, de que el Plan Zapatero se volviese a repetir para el 2010.
 

Se adjudica un parque accesible
Las declaraciones del alcalde vallero se formularon un día después que el Consistorio adjudicase una de las obras más importantes de los 25 proyectos que presentó al Fondo Estatal de Inversión Local. Esta obra se corresponde con la ejecución de un parque accesible en la zona del Canal de la Playa de la Goleta. La empresa adjudicataria ha resultado la mercantil vallera Grau Pascual SA por un importe de 267.149,05 euros más IVA.
Este parque estará adaptado para minusválidos con una zona de juegos infantiles que también será válida para niños y niñas con discapacidades físicas.
Además, la zona contará con un área en la que los más mayores podrán realizar una serie de ejercicios gracias a los elementos que allí se instalarán y que permitirán hacer gimnasia de mantenimiento para la gente de la tercera edad.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Almoines ha adjudicado las obras del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan Zapatero) a las empresas de la Safor Construcciones Micó y Avilés por un presupuesto de 370.000 euros. Estas actuaciones contratarán a doce personas desempleadas.
En concreto, Construccions Salvador Micó mejorará las instalaciones deportivas en un plazo de 80 días, en una obra donde trabajarán 31 personas, de las cuales, seis serán de nueva contratación y vecinos de Almoines.
Avilés peatonalizará el centro urbano (plaça Major y calles adyacentes) en un plazo de 130 días, con 18 trabajadores, de los cuales seis serán de nueva contratación.

[Artículo en PDF]