Propostes concretes per a Tavernes de la Valldigna en matèria d’accessibilitat

1. Elaborar una ordenança d’Accessibilitat Universal que tracte qüestions relacionades amb la vivenda, urbanisme, transport, cultura, oci i accés a la informació.

2. Executar el Pla d’Accessibilitat, adaptant-se a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. D’obligatori compliment des del 12 de setembre de 2010, i que indica, com s’han d’executar els passos peatonals d’ara endavant, tant als carrers on l’amplada permet l’execució d’una rampa perpendicular a la línea de façana (figura 1), com als carrers estrets de la part alta de Tavernes on el que s’ha de fer es baixar la vorera sencera fins el nivell de la calçada con es veu a la figura 2.

 figura1.jpg

Figura 1: Pas peatonal d’una i tres pendents.

figura2.jpg

Figura 2: Pas peatonal amb rebaixament horitzontal.

3. Dotar els punts de platja accessible de les necessitats següents:

- Una grua per a facilitar i assegurar la transferència dels usuaris de pròpia cadira, a l’amfíbia amb la qual prenen el bany.

- Al procés de contractació del personal encarregat d’oferir el servei de bany accessible, s’ha de certificar que tenen coneixements bàsics per tal d’ajudar a les persones usuàries d’aquest servei.

- El període del bany adaptat ha de començar en juny fins a setembre inclòs. S’ha d’incloure un horari per la vesprada durant els mesos de més afluència de juliol i agost. Una proposta d’horaris raonable pot ser la següent: 

     * Juny i setembre: Temporada baixa, només hi hauria un sol punt de platja, en funcionament de 10:30h fins les 13:30h del matí.
     * Juliol i agost: Temporada alta, amb els dos punts en funcionament, tant de matí de 10:30h fins les 13:30h, com de vesprada de 16:30h fins les 18:30h.

- Dotar d’un itinerari accessible, que permeta acudir a aquestos llocs sense trobar cap mena d’obstacle.

4. Iniciar la certificació d’un Sistema de Gestió segons la norma UNE 170001-1:2007, d’Accessibilitat Universal, incloent els edificis públics, i els itineraris accessibles tant del casc urbà, com de la platja de Tavernes, i els punts de platja accessible.

5. Fer accessible l’estació de RENFE de Tavernes d’una forma segura.

6. Dotar d’una línea de transport públic adaptat, que enllace la nostra població amb la platja, i l’estació.

7. Elaborar un procés estàndard de revisió. Per una banda dels plànols per evitar errades abans de començar les obres, i per altra banda també previ a la recepció de les obres, per evitar errades d’interpretació dels plànols per part de les empreses subcontractades per fer les obres, sempre des del punt de vista de l’accessibilitat i seguretat per al ciutadà.

8. Fomentar l’esport adaptat, per tal de potenciar la integració social de les persones amb diversitat funcional. Es una eina que aporta grans dosis de diversió i importants beneficis físics i psicològics.

9. S’ha de contar amb el punt de vista de les associacions locals, per tal d’acabar, per exemple, amb actuacions con les de les imatges de la figura 3 . Des de Valldigna Accessible considerem que el fet d’entregar projectes suposadament accessibles i que no ho siguen al 100% es un balafiament de diners públics.

figura3.jpg 

Figura 3: Diferents problemes d’accessibilitat que Valldigna Accessible ha advertit a l’Ajuntament, i que encara estan pendents de resoldre.

L’Accessibilitat Universal sols serà possible si es compren una idea molt senzilla;

Un objecte es accessible realment, no per complir una normativa concreta, sinó quan l’usuari es capaç per ell mateix de fer us d’aquest sense ajuda d’una tercera persona”.

Per una accessibilitat i per tant un disseny universal, s’ha de poder retocar el model, tantes vegades com faça falta fins que l’anterior afirmació siga una realitat.

Document en PDF: ”Propostes_Valldigna-Accessible_web.pdf

Deixa un comentari