Legislació

LOCAL:

AUTONÒMICA:

ACCESSIBILITAT AL MEDI FISIC. NORMATIVA APLICABLE. Ed. Generalitat Valenciana. Conselleria de Benestar Social, 2007

 

NACIONAL: