Valldigna Accessible i l’Associació de Veïns, insatisfetes per les inversions en la via pública

L’opinió expressada pels veïns dels Sequers que intervingueren en l’Assemblea Ciutadana del 16 de febrer, ha posat de manifest, segons Valldigna Accessible i l’Associació de Veïns, que el sistema utilitzat per l’Ajuntament per a prioritzar les inversions en la via pública no és una manera efectiva de conéixer les vertaderes necessitats que té Tavernes. Les dos persones que intervingueren en el torn de precs i preguntes de l’assemblea no identificaren l’actuació que s’ha fet al carrer Barca-Sequers com el resultat del que van demanar els veïns en la reunió, ja que eren altres els problemes que en eixes reunions plantejaren els assistents. El propi Alcalde va manifestar que ell tampoc considerava prioritàries les obres que s’han fet, la qual cosa demostra la falta de rigor de les reunions de barri.

Considerem que en les actuacions per a millorar l’accessibilitat s’hauria d’informar prèviament la població, durant la fase del projecte, amb antelació a la licitació i no una vegada ja executades com s’ha fet.

Per a Valldigna Accessible i l’Associació de Veïns, membres participants en la “Taula de Mobilitat Sostenible”, resulta incomprensible que no obstant ser l’àrea de Sequers, segons consta al Pla de Mobilitat Sostenible, la zona de Tavernes amb major proporció de voreres còmodes (86%), s’haja fet una vorera de 4,81 m, sobretot perquè considerem que Tavernes té altres necessitats més importants per a dedicar els escassos recursos municipals.

Reforma no prioritària de rampes que ja eren PRACTICABLES
en la zona de Sequers.

Recordem a l’actual govern municipal que l’Ajuntament va aprovar en 1994 el “Reglament Municipal per a la integració de discapacitats físics, psíquics i sensorials”, el qual establia, entre altres qüestions, el compromís de completar progressivament la construcció de rampes en totes les voreres del poble, acord que vint-i-set anys després encara estem demanant que es complisca.

Lamentem que els objectius que Compromís defensava en l’any 2008, abans de ser govern, de millorar l’accessibilitat de Tavernes i de convocar reunions semestrals de la Comissió Municipal d’Accessibilitat, hagen caigut en l’oblit ara que governen. 

Valldigna Accessible i l’Associació de Veïns demanem que s’elabore, de manera urgent, una Ordenança Municipal d’Accessibilitat, on es regule la participació ciutadana en la Comissió Municipal d’Accessibilitat.

Tant costa fer una rampa? (5)

Més de la mitat dels passos de vianants de Tavernes NO SÓN PRACTICABLES, és a dir, NO PERMETEN LA UTILITZACIÓ AUTÒNOMA DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. Això és el que diu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el qual concentra este tipus de passos sobretot en zones com el Cambro, Vergeret, la Dula o el Calvari.

En la foto, un exemple més de BARRERES ARQUITECTÒNIQUES en l’encreuament dels carrers Sant Lluís i Cid Campeador, barreres que impedixen a les persones amb mobilitat reduïda, a les persones majors, a pares i mares amb xiquets menuts en carret, o amb carros de la compra, desplaçar-se de manera autònoma i segura.

Les inversions municipals HAURIEN DE PRIORITZAR LES ZONES AMB MAJORS PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT, però malauradament, no s’està fent així.

 

 

Tant costa fer una rampa? (4)

Quan no es prioritzen les zones del poble que tenen problemes reals d’accessibilitat i els escassos recursos municipals es destinen a fer reformes en llocs de dubtosa necessitat, es pot afirmar sens dubte que no s’estan fent les coses bé.

Des del nostre punt de vista, la reforma de la vorera del carrer Barca-Sequers i sobretot la seua excessiva ampliació, no era necessària i en qualsevol cas, no hauria d’haver sigut una inversió prioritària a Tavernes, doncs eixa zona ja disposava de rampes practicables. Amb els recursos destinats a esta “supervorera” s’hagueren pogut atendre moltíssims passos de vianants, que per a les persones amb mobilitat reduïda suposen vertaderes barreres físiques i minven la seua qualitat de vida.

Com un exemple més de les innumerables voreres que hi ha sense rampa a la nostra ciutat i que caldria haver prioritzat, està la de l’encreuament entre el carrer Verge dels Desemparats i el carrer Sant Lluís, on s’observa que no hi ha cap rampa que facilite de manera segura el pas de les persones amb mobilitat reduïda i a més, les seues voreres estan en mal estat.

Tant costa fer una rampa?

 

Foto: Google Maps

 

Tant costa fer una rampa? (3)

Passejar pel poble, anar de compres o visitar amics són accions que la majoria de ciutadans i de ciutadanes de Tavernes poden fer amb total llibertat, però les persones que anem en cadira de rodes i en general les que tenim la mobilitat reduïda ens enfrontem cada dia amb un muntó de BARRERES FÍSIQUES que impedeixen o dificulten el nostre desplaçament. A la vista està que L’ACCESSIBILITAT FUNCIONAL NO ÉS UNA PRIORITAT PER A L’AJUNTAMENT.
     Mentre a Tavernes es fan obres que ningú entén, trobem voreres intransitables, en mal estat i carrers que NO SÓN ACCESSIBLES. La fotografia mostra l’encreuament del carrer Major amb el carrer la Mar. No hi ha rampes per a continuar d’una vorera a l’altra i moltes persones no podem passar quan arribem a eixos punts o ho hem de fer amb bastants dificultats.
     Les persones amb diversitat funcional també paguem impostos com tots, però ens sentim CIUTADANS DE SEGONA perquè els responsables polítics no donen solució a la nostra reivindicació de fer una CIUTAT PER A TOTS.
     Tant costa fer una rampa?
Foto: Google Maps

Tant costa fer una rampa? (2)

La mobilitat reduïda afecta les persones que, de manera permanent o temporal, tenen limitada la seua capacitat de desplaçar-se sense algun tipus d’ajuda. Poden tindre la mobilitat reduïda moltes persones majors, pares i mares amb xiquets menuts que van en carret, persones amb alguna diversitat funcional visual, amb cadira de rodes, amb el carro de la compra, etc., un col·lectiu prou nombrós a Tavernes i a qualsevol ciutat.
Quan un carrer no té les condicions necessàries perquè qualsevol persona es puga DESPLAÇAR DE MANERA AUTÒNOMA i SEGURA, amb independència de que tinga la mobilitat reduïda, és perquè el carrer NO ÉS ACCESSIBLE.
Tant costa fer una rampa?