Última revista d’ASPAYM CV.

Aquest es possiblement, l’últim número de la quinta època de la revista, que publica periòdicament l’Associació ASPAYM CV, de la qual destaquem dos articles, i esperem que ben aviat, es puga reempendre la seua edició:

Deixa un comentari