Obres realment accessibles

Gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local, la majoria de poblacions del nostre entorn estan duent a terme diverses obres amb la finalitat de reformar molts carrers que necessitaven ser condicionats des de feia temps, per a la seguretat i comfortabilitat dels vianants.
La normativa vigent en aspectes d’accessibilitat, està aconseguint que aquestes reformes servisquen també per a que qualsevol persona que tinga alguna diversitat funcional (gent major, persones amb deficiències visuals, amb mobilitat reduïda de forma temporal o permanent), puga desplaçar-se pels nostres carrers normalment, com ho fa la resta de la població que no té impediments. És una actuació que millorarà la qualitat de vida de tota la població, ja que tots som potencials beneficiaris de les millores en qüestió d’accessibilitat, si tenim la sort d’arribar a certa edat on la nostra mobilitat es veu certament reduïda. Per tot això, volem agrair la col•laboració dels veïns que actualment estan sofrint les molèsties ocasionades per les obres i que respecten tots els passos de vianants adequats per al pas de gent amb diversitat funcional.
Desde la nostra associació ens em adonat que certes formes d’adequar les voreres per a eliminar les barreres arquitectòniques no són vàlides. Un exemple es pot vore al nucli de les nostres poblacions, on per qüestions d’estètica s’estan emprant materials que dificulten el desplaçament de les persones en cadira de rodes o les que fan us de bastons. Els adoquins solen donar problemes si no estan correctament instal•lats per a conformar un ferm suau i comfortable. També podem observar com en aquestes zones de les nostres poblacions es sol fer un xicotet escaló amb un doble angle que impideix de fet que es puga accedir de forma segura a la vorera i és un element que provoca caigudes i que ha sigut eliminat una vegada instal•lat en molts punts de la població per facilitar l’accés segur a la vorera. És per tot açò que hem d’aclarir que no s’han de fer prevaldre criteris estètics per davant dels accessibles. Cal tenir en compte que un pas de vianants accessible és aquell on hi ha continuïtat entre la vorera i la calçada, a través de la rampa, i aquesta es realitza sense cap tipus de ressalt, sense cap mena d’obstacle en el mateix, a més a més, és important que el pendent siga suau i continu.
El projectes s’han d’ajustar a la normativa d’accessibilitat per llei, però el més important és que les empreses adjudicatàries de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques s’asseguren que els remats siguen realment accessibles consultant de forma exhaustiva qualsevol dubte a l’hora de rematar les obres amb els arquitectes de cada població que són els responsables junt amb els ajuntaments de totes les obres que s’executen a cada municipi.
Es interessant també diferenciar entre voreres accessibles, les que deixen 1,5 metres de banda lliure per als vianants i practicables, que tenen 1,2 metres lliures d’obstacles, sense que el mobiliari urbà invadisca aquest espai. En alguns cascs antics és complicat poder fer voreres accessibles o practicables, per tant, fer una plataforma única pot resultar-ne una solució vàlida.
Finalment, és important donar continuïtat als itineraris ja accessibles, i totes aquelles obres de rehabilitació han de tenir en compte la millora de l’accessibilitat i la seva connexió amb l’entorn urbà immediat.
Francisco Javier Chordá – President de l’Associació “Valldigna Accessible”

Correu electrònic: valldigna.accessible@gmail.com

[Article en .PDF]

Deixa un comentari