1 milió per la discapacitat

Fòrum Europeu de Discapacitat (EDF), va llançar una campanya per l’obtenció d’un milió de signatures, amb la finalitat de millorar els drets de les persones amb algun tipus de discapacitat mitjançant una legislació efectiva, que lluite contra tota forma de discriminació i garantesca la plena inclusió dels 50 milions de ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat a la societat europea.

Logo signatures

Podeu signar visitant la pàgina:
http://www.1million4disability.eu/form_es.asp

Col·labora, reenviant l’enllaç als teus contactes.

Podeu veure els principals punts que es sol·liciten llegint el document següent:

Deixa un comentari