Tant costa fer una rampa?

Tavernes encara té moltes mancances d’accessibilitat sobre les quals caldria actuar de manera prioritària. Hi ha bastants voreres en el poble per les quals no tots els ciutadans poden accedir, barreres arquitectòniques que els responsables municipals ignoren, bé perquè ells només han d’alçar el peu quan veuen l’escaló o “PERQUÈ NO ÉS LA SEUA PRIORITAT”.

En la fotografia, el senyal és fictici, però per a les persones amb mobilitat reduïda és ben REAL i malauradament a Tavernes i platja en tenim centenars. Tant costa fer una rampa?

Deixa un comentari