El Defensor del Poble admet la queixa de Valldigna Accessible contra RENFE

El Defensor del Poble ha admès a tràmit la queixa presentada per Francisco Javier Chordá Sancho, president de l’associació Valldigna Accessible, en la que denúncia l’incompliment de RENFE de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat  i  Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, concretament l’article 24 estableix que “En els vehicles de transport públic, urbà i interurbà, hauran de reservar-se per a persones amb discapacitat, com a mínim dos seients i espai per a dos cadires de rodes adequadament senyalitzats”. Segons Francisco Javier, RENFE incompleix este dret amb total impunitat des de l’entrada en vigor de la Llei, fa ja quasi 10 anys, amb l’agreujant que ara impedeix per la via de fet l’accés de les persones amb diversitat funcional usuàries de cadira de rodes en totes les estacions de les línies de rodalia de l’àrea de València.

En el seu escrit al Defensor del Poble, Chordá explica que les persones amb diversitat funcional que han volgut accedir al tren CIVIA que cobreix la línia de Rodalia València – Gandia, entre les quals es troba l’estació de Tavernes de la Valldigna, han hagut d’enfrontar-se amb un accés a 68 centímetres sobre el nivell de via en moltes de les estacions. Encara que en l’estació del Nord de València s’ha recrescut l’andana número 5 per mitjà de falca inclinada per a fer-ho coincidir amb l’altura del tren CIVIA, en cap de les estacions de la línia que arriba a Gandia s’ha realitzat en este sentit correctament, i per això els esmentats trens resulten inaccessibles als usuaris de cadires de rodes.

Valldigna Accessible ha vingut donant compte a l’Ajuntament d’esta situació i fent multitud de gestions davant de RENFE, la qual va motivar que l’esmentada entitat realitzara un rebaix per a l’encreuament sobre les vies, encara que per a aquesta associació, les obres han resultat un empastre criminal que continua impossibilitant l’encreuament de persones amb mobilitat reduïda. Es queixa l’associació que mentres ací es fa un pedaç en altres llocs d’Espanya RENFE i ADIF es vanaglorien d’estar instal•lant uns passos entre andanes equipades amb material antilliscant i plegable.

D’altra banda, la “Guia de servicis per a viatgers amb discapacitat que tinguen dificultats en el seu desplaçament”, publicada per ADIF i RENFE, ha posat de manifest que les persones amb diversitat funcional poden desplaçar-se amb tren entre 100 estacions i només en alguns models de tren, però les persones usuàries de cadira de rodes i els invidents no poden viatjar a 1.400 de les seues estacions. De fet la de Tavernes no apareix en eixa guia perquè RENFE i ADIF l’han declarat, com a 1400 més, inaccessible.

Segons Chordá, “el més ignominiós és que es tracta d’un tren de rodalia el recorregut del qual discorre íntegrament pel territori de la Comunitat Valenciana, i per tant està sotmès al compliment de la legislació autònoma, que estableix en l’article 24 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.”

El Defensor del Poble ha iniciat les actuacions oportunes amb RENFE i una vegada rebut l’informe comunicarà a Valldigna Accessible les actuacions que procedisquen.

Francisco Javier Chordá Sancho

President de Valldigna Accessible

Deixa un comentari