Telegrafies 2.0 – Trencant Barreres: Valldigna Accessible

En la secció Trencant Barreres, de Telegrafies 2.0, una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València per a UPV TV i TeleSafor.com, Francisco Javier Chordá, president de l’associació Valldigna Accessible, ens parla de la funció i dels serveis que oferix aquesta associació.

http://telegrafies.blogspot.com/2012/02/valldigna-accessible.html

Desintitucionalització de les persones amb diversitat funcional, una qüestió de drets humans

OPINIÓ / Antonio Centeno / 25.10.2011 – Publicat a Social.cat

Llicenciat en Matemàtiques per la UB ha participat en diferents iniciatives de caire social. Membre del Fórum de Vida Independent i Divertat des de 2004, ha col·laborat en l’elaboració de documents de la Llei d’autonomia personal i la Llei de serveis socials de Catalunya, entre altres tasques.

Les persones que tenim un cos que funciona de manera diferent a la norma estadística patim una discriminació històrica i sistemàtica que ens priva d’exercir plenament la nostra ciutadania. Tanmateix, la primera década del segle XXIè va suposar una transició teòrica definitiva del model mèdic de la “discapacitat” cap al model social de la diversitat funcional. En el primer, es considera que el cos és la causa dels problemes que afecten la persona i centra els esforços en rehabilitar la funcionalitat d’aquest cos, aplicant un assistencialisme graciable  allà on no serveix la medicina. En el segon, es valora que és el medi social el que ha de ser tranformat per garantir la plena ciutadania, independentment de les diferències funcionals de cada cos, amb un enfocament de drets universals i subjectius. Part d’aquest canvi de mirada i de pensament s’expressa en la proposta, sorgida de la pròpia experiència vital, de substituir el terme “discapacitat” per “diversitat funcional”, entenent que les diferències funcionals són inherents a la condició humana i una expressió més de la seva rica diversitat. No té sentit definir ningú en funció d’unes suposades “capacitats” que, en realitat, depenen del medi social amb el que interactua la persona.
 
El cop de gràcia al model mèdic va venir de la mà de l’ONU, amb la Convenció dels drets de les persones amb “discapacitat”, que forma part del nostre ordenament jurídic des del 3 de maig de 2008. Aquest conveni internacional demana respecte per les diferències, defuig plantejaments basats en la defectologia i té com a objectiu garantir l’exercici efectiu de tots els drets humans i el respecte a la dignitat inherent de les persones amb diversitat funcional (art 1). En particular, reconeix explícitament el dret a la vida independent i obliga els Estats a proporcionar l’assistència personal necessària per a fer vida en comunitat (art 19), amb plena participació social i en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania. És a dir, tota persona ha de poder disposar, si així ho decideix, dels suports professionals necessaris per dur a terme les tasques quotidianes que no pugui fer sí mateixa i evitar ser internada en una institució per seguir formant part de la seva comunitat.  
 
L’órgan que supervisa el compliment de la Convenció, el Comité dels Drets de les Persones amb “Discapacitat”, a la Sisena sessió 19-23 Setembre 2011, va presentar les seves conclusions sobre els informes dels Estats Parts i va fer importants observacions a Espanya en referència al dret a la vida independent i l’assistència personal per a fer-lo efectiu. A l’observació (39) el Comitè “está preocupado por la falta de recursos y servicios para garantizar el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, en particular en las zonas rurales. Le preocupa además que la elección de residencia de las personas con discapacidad se ve limitada por la disponibilidad de los servicios necesarios, y que aquellos que viven en instituciones residenciales son informados de que no hay alternativa a la institucionalización” , a la (40) “insta al Estado Parte a asegurar la disponibilidad de un nivel adecuado de financiación para garantizar que las personas con discapacidad: disfruten de la libertad de elegir su residencia en igualdad de condiciones con los demás” i a la (42) “alienta al Estado Parte a ampliar el recurso de asistencia personal a todas las personas con discapacidad de conformidad con sus necesidades
 
A nivell europeu, el 23 de setembre de 2009, el grup Ad Hoc d’experts sobre la transició de serveis serveis residencials cap a serveis comunitaris entregava al Comissari Spidla un informe en que recomanen als estats “adoptar estratègies i plans d’acció basats en els principis bàsics comuns -establerts a l’informe- , acompanyats d’un calendari clar i pressupost pel desenvolupament de serveis a la comunitat i la clausura de les institucions residencials de llarga estada”. Posteriorment, el 3 de febrer de 2010, el Comité de Ministres adoptava la Recomanació CM/Rec(2010)2 sobre la desinstitucionalització i la vida en comunitat dels infants amb diversitat funcional, que demana els governs dels estats “prendre totes les mesures legislatives, administratives i altres apropiades per adherir-se als principis establerts a l’apèndix d’aquesta recomanació per tal de sustituir els serveis residencials per serveis comunitaris dins d’un calendari raonable i un enfocament global
 
El Conseller Cleries va declarar, als pocs dies del seu nomenament, que a la segona part de la legislatura crearia un Sistema Català per a l’Autonomia Personal. En aquests moments ja té dos reptes urgents que entomar relacionats amb aquesta qüestió; d’una banda, finançar l’internament en institucions és més car (3.150 €/mes segons Cartera de Serveis, 3.231 €/mes segons memòria econòmica de la CSS, 3.000 €/mes segons El País) que els suports per a fer vida independent, tal i com ho demostren els projectes pilot de Barcelona (2.500€/mes de mitjana), Catalunya, i el de la Comunitat de Madrid. D’altra banda, ha de fer front als compromisos internacionals en matèria de drets humans, en la direcció que ens demanen des d’Europa i des de l’ONU. Sembla, doncs, que cal posar-s’hi ja, ara, a treballar de valent per elaborar un pla de desinstitucionalització de les persones amb diversitat funcional a Catalunya, que reculli les recomanacions de l’informe del grup Ad Hoc d’experts sobre la transició de serveis serveis residencials cap a serveis comunitaris i que implementi tant la Recomanació CM/Rec(2010)2 sobre la desinstitucionalització i la vida en comunitat dels infants amb diversitat funcional com les observacions finals del Comitè dels Drets de les Persones amb “Discapacitat” sobre l’article 19 de la Convenció.

Un juez impone adecuar las calles de Lezama para facilitar la movilidad de un minusválido

La familia de Bernardo Bilbao, de 80 años, gana la batalla en los tribunales, que han puesto fecha a las obras: tendrán que estar acabadas dentro de tres meses.
27.09.11 – 18:54 – AGENCIAS

La familia de Bernardo Bilbao, minusválido de 80 años, ha ganado la batalla en los tribunales al Ayuntamiento de Lezama. Un reciente auto del juzgado de lo Contencioso número 5 de Bilbao ha ordenado al consistorio vizcaíno eliminar, o adaptar en su defecto, todas las barreras arquitectónicas que en forma de badenes y bandas reductoras de la velocidad impiden la movilidad del anciano, en silla de ruedas, por el barrio en el que reside, a un kilómetro del núcleo urbano. El magistrado ha dado de plazo 3 meses para iniciar las obras.


Bernardo se quedó paralítico tras un accidente de tráfico hace 15 años y ha estado luchando junto a su familia para que se eliminen las barreras arquitectónicas del barrio.

La familia de Bernardo Bilbao, minusválido de 80 años, ha ganado la batalla en los tribunales al Ayuntamiento de Lezama. Un reciente auto del juzgado de lo Contencioso número 5 de Bilbao ha ordenado al consistorio vizcaíno eliminar, o adaptar en su defecto, todas las barreras arquitectónicas que en forma de badenes y bandas reductoras de la velocidad impiden la movilidad del anciano, en silla de ruedas, por el barrio en el que reside, a un kilómetro del núcleo urbano. El magistrado ha dado de plazo 3 meses para iniciar las obras.
Bernardo se quedó paralítico tras un accidente de tráfico hace 15 años y ha estado luchando junto a su familia para que se eliminen las barreras arquitectónicas del barrio.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20110927/local/lezama-201109271854.html
http://www.elcomercio.es/videos/mas-noticias/ultima-hora/1185252230001-juez-impone-adecuar-calles-lezama-para-facilitar-movilidad-minusvalido.html

L’accessibilitat és prioritària en les millores que Tavernes realitza als Centres Escolars Públics

El govern municipal inverteix 40.000 euros a obres de millora als Centres Escolars Públics

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Tavernes ha dut a cap una sèrie d’obres i reformes als Centres Escolars públics de la localitat que recullen les peticions de les diferents comunitats educatives en el període 2010/2011.

La Regidora d’Educació Pilar Altur junt a la directora del San Miquel Teresa Doménech

Les actuacions s’han executat atenent l’ordre de perillositat o necessitat i ha sigut l’accessibilitat un dels factors prioritaris que ha tingut en compte el Govern Municipal a l’hora de realitzar les diferents actuacions d’obra, alumini i fusta.

La regidora d’Educació, Pilar Altur ha indicat que “hem prioritzat obres per eliminar tot allò que podia ser perillós pels alumnes, mestres i famílies que acudeixen a les escoles. A més, hem atorgat una especial atenció a l’accessibilitat, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i hem atés el manteniment bàsic de les instal•lacions dels col•legis en general”. La regidora ha remarcat que les actuacions pendents aniran arreglant-les en properes setmanes.

L’alcalde de la localitat, Jordi Juan, ha assenyalat que “el govern municipal és conscient que cal invertir en educació si volem gent preparada en el futur. Les obres realizades han suposat una inversió d’uns 40.000 euros repartits entre els Centres Divina Aurora, San Miquel, Magraner i Alfàndech. A més, des de la Regidoria d’Esports va a procedir-se en breu al pintat de les zones esportives dels patis dels Centres Públics“.

El centre Divina Aurora ha gaudir d’una reparació de goteres, un nova porta pel pati nou del menjador i així facilitar l’evacuació d’alumnes en cas d’emergència i s’ha habilitat un lloc de càrrega i descàrrega, entre d’altres.

Al Magraner, s’ha fet manteniment general, poda d’arbres i substitucions de diferents materials, mentre al Sant Miquel s’ha repassat pintura i manteniment general, s’ha reparat el mur separador dels dos patis i s’han construït rampes d’accés al menjador per alumnes amb dificultat motora.

El col•legi Alfàndec ha gaudit d’un manteniment general, s’han arreglat fonts del pati, s’ha reformat la vorera d’accés al pati i s’han construït rampes d’accés, a més d’obres per evitar l’embassament d’aigua davant la porta sud del pavelló de primària, i s’han instal•lat mosquiteres a l’edifici de primària, entre altres obres.

També publicat a:
http://www.lasprovincias.es/v/20110928/safor/tavernes-invierte-euros-mejorar-20110928.html
http://www.laveu.es/actualitat/societat/2718-laccessibilitat-es-prioritaria-en-les-millores-que-tavernes-realitza-als-centres-escolars-publics.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/12-infraestructures/457601-tavernes-de-la-valldigna-millora-les-escoles-publiques.html?tmpl=component&print=1&page=
http://lacotorradelavall.blogspot.com/2011/09/el-govern-municipal-inverteix-40000.html

El relator de la ONU, codo a codo con SOLCOM

Ayer tuvo lugar en Ginebra la comparecencia de España, ante el Comité de derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, órgano encargado de evaluar la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, vigente en España desde el año 2008.

Mónica Sumay y María Galindo junto al relator especial de la ONU para España, Xavier Torres.

SOLCOM y Mental Disability Advocacy Center (otra entidad independiente húngara) presentaron conjuntamente un informe alternativo al oficial del gobierno y al del CERMI, con el objetivo de hacer oír nuestras voces. Dicho informe fue tenido en cuenta y el relator especial para abordar la situación en España quiso escuchar los argumentos de SOLCOM, representada por Mónica Sumay y María Galindo. Ambas dejaron muestras de las continuas violaciones de derechos humanos fundamentales que cometen con impunidad las administraciones autonómicas y estatal, fomentando la segregación escolar, la falta de promoción de la autonomía personal, los malos tratos en residencias, trabajo o accesibilidad universal, entre otros temas.
El relator dio una tajante respuesta al informe previo que presentó la secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano, que defendió los “grandes avances” logrados en España. Xavier Torres afirmó que el gobierno español “debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas y dar más información acerca de la situación en la que vive este colectivo”.

SOLCOM brilla en Ginebra.

SOLCOM, entidad creada para la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) en España, manifiesta su satisfacción por lo ocurrido ayer en Ginebra, tras muchos años de lucha frente a las administraciones públicas españolas, con escasas o nulas respuestas por su parte.

Madrid, 22 de septiembre de 2011

Contactos:
Mónica Sumay 669439114
María Galindo 677626631
Asociación SOLCOM – Apartado de Correos nº 6247 – 28080 Madrid. Telfs.: 691 441 530 / 670 720 007
www.asociacionsolcom.org
solcom@asociacionsolcom.org