Valldigna Accessible denuncia la priorització inadequada de l’Ajuntament en les obres de la via pública

L’associació Valldigna Accessible ha quedat perplexa en veure les obres que l’Ajuntament està realitzant en la zona Barca-Sequers. Les raons són ben diverses. En primer lloc, l’Ajuntament no ha informat ni consultat la nostra associació, tot i que sempre els hem oferit col·laborar i assessorar en matèria d’accessibilitat. Des del nostre punt de vista les obres que s’estan fent en els Sequers responen més a criteris estètics que d’accessibilitat, sobretot si tenim en compte que la zona on s’està actuant, de vuit passos de vianants que hi ha, set eren ja practicables. Haguera sigut preferible actuar primer sobre els nombrosos passos de vianants que encara no tenen rampa o sobre les nombroses voreres del poble que estan en un estat lamentable. Estem segur que molts veïns i veïnes estaran d’acord en que abans de refer una vorera calia arreglar les que no estan transitables. Considerem que actuacions com aquestes suposen un dubtós ús eficient dels recursos disponibles.

Obres en la zona Barca-Sequers

Per altra banda, la sectorització de la ciutat que va fer l’Ajuntament amb la intenció d’arreplegar propostes per a invertir en la via pública no ha sigut un procediment encertat perquè després l’Ajuntament ha fet el que ha volgut, com ho demostra el fet que aquesta primera actuació haja generant bastant controvèrsia i no estiga sent ben rebuda ni per part dels veïns, ni per la població en general.

Valldigna Accessible ha format part en processos de participació ciutadana en altres poblacions i les propostes en aqueixos casos han girat al voltant de pressupostos participatius on les diferents associacions i persones interessades hem tingut l’ocasió de plantejar propostes sobre un pressupost determinat i concret que posteriorment s’ha dut a terme. 

A Tavernes queden pendents moltes actuacions en matèria d’accessibilitat que haurien d’haver sigut prioritàries i l’Ajuntament està ben al corrent de totes elles perquè Valldigna Accessible li les ha fet arribar des de l’any 2006. L’actual govern municipal no ha prioritzat l’accessibilitat i ha donat preferència a obres que la ciutadania no entén.

Insistim en oferir a l’Ajuntament la nostra col·laboració i experiència i li demanem que ens informe i consulte abans de fer obres que clarament no són les prioritàries. Segur que així aconseguiríem una ciutat més accessible per a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Resultats de l’enquesta sobre barrreres arquitectòniques. Defensor del Poble

Les barreres suposen un obstacle per a l’autonomia de les persones i a la seua capacitat de desplaça-se per l’entorn. Malauradament, tot i que a poc a poc els responsables polítics van conscienciant-se, les actuacions en matèria d’accessibilitat són poques i insuficients. A Tavernes encara hi ha molts passos de vianants sense una rampa que facilite passar d’un cantó a un a altre a les persones amb cadira de rodes.

Pas de vianant sense rampa en un itinerari important de Tavernes

El Defensor del Poble ha elaborat recentment una enquesta sobre la percepció que es té de l’accessibilitat en l’entorn urbà. Podeu llegir els resultats i les conclusions en este enllaç:

Resultats de l’enquesta sobre barreres arquitectòniques

El Defensor del Poble pregunta a persones amb discapacitat sobre les barreres

El Defensor del Poble ha dissenyat juntament amb el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) una enquesta per Internet per tal de conéixer l’opinió d’este col·lectiu sobre les barreres arquitectòniques en les vies i espais públics.

Convidem a tots els ciutadans i ciutadanes de Tavernes amb problemes d’accessibilitat a omplir l’enquesta que, sens dubte, li transmetrà al Defensor del Poble les grans mancances d’accessibilitat de la nostra ciutat, tot i que Valldigna Accessible no para d’informar i demanar a l’Ajuntament que solucione el problema.

Llegir més: http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-defensor-pueblo-pregunta-personas-discapacidad-barreras-20160927150128.html

Font de la nóticia sobre el Defensor del Poble: Europa Press

L’Ajuntament de Tavernes anuncia la licitació d’un quiosc no accessible

Valldigna Accessible ha denunciat en reiterades ocasions que el quiosquet de la Placeta del Tio Julio de Tavernes no complix la normativa d’accessibilitat atés que l’entrada presenta un escaló que impedix l’accés a qualsevol persona que vaja en cadira de rodes.

Escaló a l'entrada al quiosquet

És obvi que per tractar-se d’unes instal·lacions de propietat municipal, en el moment de remodelar la plaça i tal com ha indicat Valldigna Accessible, l’Ajuntament hauria d’haver fet una rampa reglamentària tal com exigix la normativa en matèria d’accessibilitat per tal de facilitar a tots els ciutadans l’accés als llocs públics. Com a conseqüència, una persona que vaja en cadira de rodes no podrà optar en igualtat de condicions a la licitació o si opta i guanya, no podrà entrar al quiosquet. Tant costa fer les coses ben fetes?

“RAS: Rebem, Atenem, Solucionem” o “SAR: Solucionem Abans de Rebre les obres”?

Hem pogut veure com fa uns dies han alçat les voreres del C/ Ribera de Tavernes de la Valldigna, un carrer que connecta la Plaça d’Espanya amb el Passeig Colom, un itinerari important en qüestió d’accessibilitat.

Tant la legislació en matèria d’accessibilitat com el Reglament Municipal per a la integració de discapacitats físics, psíquics i sensorials aprovat per l’Ajuntament en 1994, establixen el compromís de completar progressivament la construcció de rampes en totes les voreres del poble.

Des de Valldigna Accessible esperem que l’Ajuntament aprofite l’ocasió per a connectar de forma segura i accessible zones tan transitades com la Plaça d’Espanya i el Paseig Colon. Així s’exigix en el document tècnic que desenvolupa les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i ús dels espais públics urbanitzats (Orden VIV/561/2010).