Tant costa fer una rampa? (5)

Més de la mitat dels passos de vianants de Tavernes NO SÓN PRACTICABLES, és a dir, NO PERMETEN LA UTILITZACIÓ AUTÒNOMA DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. Això és el que diu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el qual concentra este tipus de passos sobretot en zones com el Cambro, Vergeret, la Dula o el Calvari.

En la foto, un exemple més de BARRERES ARQUITECTÒNIQUES en l’encreuament dels carrers Sant Lluís i Cid Campeador, barreres que impedixen a les persones amb mobilitat reduïda, a les persones majors, a pares i mares amb xiquets menuts en carret, o amb carros de la compra, desplaçar-se de manera autònoma i segura.

Les inversions municipals HAURIEN DE PRIORITZAR LES ZONES AMB MAJORS PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT, però malauradament, no s’està fent així.

 

 

Tant costa fer una rampa? (4)

Quan no es prioritzen les zones del poble que tenen problemes reals d’accessibilitat i els escassos recursos municipals es destinen a fer reformes en llocs de dubtosa necessitat, es pot afirmar sens dubte que no s’estan fent les coses bé.

Des del nostre punt de vista, la reforma de la vorera del carrer Barca-Sequers i sobretot la seua excessiva ampliació, no era necessària i en qualsevol cas, no hauria d’haver sigut una inversió prioritària a Tavernes, doncs eixa zona ja disposava de rampes practicables. Amb els recursos destinats a esta “supervorera” s’hagueren pogut atendre moltíssims passos de vianants, que per a les persones amb mobilitat reduïda suposen vertaderes barreres físiques i minven la seua qualitat de vida.

Com un exemple més de les innumerables voreres que hi ha sense rampa a la nostra ciutat i que caldria haver prioritzat, està la de l’encreuament entre el carrer Verge dels Desemparats i el carrer Sant Lluís, on s’observa que no hi ha cap rampa que facilite de manera segura el pas de les persones amb mobilitat reduïda i a més, les seues voreres estan en mal estat.

Tant costa fer una rampa?

 

Foto: Google Maps

 

Tant costa fer una rampa? (3)

Passejar pel poble, anar de compres o visitar amics són accions que la majoria de ciutadans i de ciutadanes de Tavernes poden fer amb total llibertat, però les persones que anem en cadira de rodes i en general les que tenim la mobilitat reduïda ens enfrontem cada dia amb un muntó de BARRERES FÍSIQUES que impedeixen o dificulten el nostre desplaçament. A la vista està que L’ACCESSIBILITAT FUNCIONAL NO ÉS UNA PRIORITAT PER A L’AJUNTAMENT.
     Mentre a Tavernes es fan obres que ningú entén, trobem voreres intransitables, en mal estat i carrers que NO SÓN ACCESSIBLES. La fotografia mostra l’encreuament del carrer Major amb el carrer la Mar. No hi ha rampes per a continuar d’una vorera a l’altra i moltes persones no podem passar quan arribem a eixos punts o ho hem de fer amb bastants dificultats.
     Les persones amb diversitat funcional també paguem impostos com tots, però ens sentim CIUTADANS DE SEGONA perquè els responsables polítics no donen solució a la nostra reivindicació de fer una CIUTAT PER A TOTS.
     Tant costa fer una rampa?
Foto: Google Maps

Tant costa fer una rampa? (2)

La mobilitat reduïda afecta les persones que, de manera permanent o temporal, tenen limitada la seua capacitat de desplaçar-se sense algun tipus d’ajuda. Poden tindre la mobilitat reduïda moltes persones majors, pares i mares amb xiquets menuts que van en carret, persones amb alguna diversitat funcional visual, amb cadira de rodes, amb el carro de la compra, etc., un col·lectiu prou nombrós a Tavernes i a qualsevol ciutat.
Quan un carrer no té les condicions necessàries perquè qualsevol persona es puga DESPLAÇAR DE MANERA AUTÒNOMA i SEGURA, amb independència de que tinga la mobilitat reduïda, és perquè el carrer NO ÉS ACCESSIBLE.
Tant costa fer una rampa?

Tant costa fer una rampa?

Tavernes encara té moltes mancances d’accessibilitat sobre les quals caldria actuar de manera prioritària. Hi ha bastants voreres en el poble per les quals no tots els ciutadans poden accedir, barreres arquitectòniques que els responsables municipals ignoren, bé perquè ells només han d’alçar el peu quan veuen l’escaló o “PERQUÈ NO ÉS LA SEUA PRIORITAT”.

En la fotografia, el senyal és fictici, però per a les persones amb mobilitat reduïda és ben REAL i malauradament a Tavernes i platja en tenim centenars. Tant costa fer una rampa?