Tant costa fer una rampa? (3)

Passejar pel poble, anar de compres o visitar amics són accions que la majoria de ciutadans i de ciutadanes de Tavernes poden fer amb total llibertat, però les persones que anem en cadira de rodes i en general les que tenim la mobilitat reduïda ens enfrontem cada dia amb un muntó de BARRERES FÍSIQUES que impedeixen o dificulten el nostre desplaçament. A la vista està que L’ACCESSIBILITAT FUNCIONAL NO ÉS UNA PRIORITAT PER A L’AJUNTAMENT.
     Mentre a Tavernes es fan obres que ningú entén, trobem voreres intransitables, en mal estat i carrers que NO SÓN ACCESSIBLES. La fotografia mostra l’encreuament del carrer Major amb el carrer la Mar. No hi ha rampes per a continuar d’una vorera a l’altra i moltes persones no podem passar quan arribem a eixos punts o ho hem de fer amb bastants dificultats.
     Les persones amb diversitat funcional també paguem impostos com tots, però ens sentim CIUTADANS DE SEGONA perquè els responsables polítics no donen solució a la nostra reivindicació de fer una CIUTAT PER A TOTS.
     Tant costa fer una rampa?
Foto: Google Maps

Tant costa fer una rampa? (2)

La mobilitat reduïda afecta les persones que, de manera permanent o temporal, tenen limitada la seua capacitat de desplaçar-se sense algun tipus d’ajuda. Poden tindre la mobilitat reduïda moltes persones majors, pares i mares amb xiquets menuts que van en carret, persones amb alguna diversitat funcional visual, amb cadira de rodes, amb el carro de la compra, etc., un col·lectiu prou nombrós a Tavernes i a qualsevol ciutat.
Quan un carrer no té les condicions necessàries perquè qualsevol persona es puga DESPLAÇAR DE MANERA AUTÒNOMA i SEGURA, amb independència de que tinga la mobilitat reduïda, és perquè el carrer NO ÉS ACCESSIBLE.
Tant costa fer una rampa?

Tant costa fer una rampa?

Tavernes encara té moltes mancances d’accessibilitat sobre les quals caldria actuar de manera prioritària. Hi ha bastants voreres en el poble per les quals no tots els ciutadans poden accedir, barreres arquitectòniques que els responsables municipals ignoren, bé perquè ells només han d’alçar el peu quan veuen l’escaló o “PERQUÈ NO ÉS LA SEUA PRIORITAT”.

En la fotografia, el senyal és fictici, però per a les persones amb mobilitat reduïda és ben REAL i malauradament a Tavernes i platja en tenim centenars. Tant costa fer una rampa?

Valldigna Accessible denuncia la priorització inadequada de l’Ajuntament en les obres de la via pública

L’associació Valldigna Accessible ha quedat perplexa en veure les obres que l’Ajuntament està realitzant en la zona Barca-Sequers. Les raons són ben diverses. En primer lloc, l’Ajuntament no ha informat ni consultat la nostra associació, tot i que sempre els hem oferit col·laborar i assessorar en matèria d’accessibilitat. Des del nostre punt de vista les obres que s’estan fent en els Sequers responen més a criteris estètics que d’accessibilitat, sobretot si tenim en compte que la zona on s’està actuant, de vuit passos de vianants que hi ha, set eren ja practicables. Haguera sigut preferible actuar primer sobre els nombrosos passos de vianants que encara no tenen rampa o sobre les nombroses voreres del poble que estan en un estat lamentable. Estem segur que molts veïns i veïnes estaran d’acord en que abans de refer una vorera calia arreglar les que no estan transitables. Considerem que actuacions com aquestes suposen un dubtós ús eficient dels recursos disponibles.

Obres en la zona Barca-Sequers

Per altra banda, la sectorització de la ciutat que va fer l’Ajuntament amb la intenció d’arreplegar propostes per a invertir en la via pública no ha sigut un procediment encertat perquè després l’Ajuntament ha fet el que ha volgut, com ho demostra el fet que aquesta primera actuació haja generant bastant controvèrsia i no estiga sent ben rebuda ni per part dels veïns, ni per la població en general.

Valldigna Accessible ha format part en processos de participació ciutadana en altres poblacions i les propostes en aqueixos casos han girat al voltant de pressupostos participatius on les diferents associacions i persones interessades hem tingut l’ocasió de plantejar propostes sobre un pressupost determinat i concret que posteriorment s’ha dut a terme. 

A Tavernes queden pendents moltes actuacions en matèria d’accessibilitat que haurien d’haver sigut prioritàries i l’Ajuntament està ben al corrent de totes elles perquè Valldigna Accessible li les ha fet arribar des de l’any 2006. L’actual govern municipal no ha prioritzat l’accessibilitat i ha donat preferència a obres que la ciutadania no entén.

Insistim en oferir a l’Ajuntament la nostra col·laboració i experiència i li demanem que ens informe i consulte abans de fer obres que clarament no són les prioritàries. Segur que així aconseguiríem una ciutat més accessible per a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Resultats de l’enquesta sobre barrreres arquitectòniques. Defensor del Poble

Les barreres suposen un obstacle per a l’autonomia de les persones i a la seua capacitat de desplaça-se per l’entorn. Malauradament, tot i que a poc a poc els responsables polítics van conscienciant-se, les actuacions en matèria d’accessibilitat són poques i insuficients. A Tavernes encara hi ha molts passos de vianants sense una rampa que facilite passar d’un cantó a un a altre a les persones amb cadira de rodes.

Pas de vianant sense rampa en un itinerari important de Tavernes

El Defensor del Poble ha elaborat recentment una enquesta sobre la percepció que es té de l’accessibilitat en l’entorn urbà. Podeu llegir els resultats i les conclusions en este enllaç:

Resultats de l’enquesta sobre barreres arquitectòniques